Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Årsmötet är genomfört

Sju röstberättigande föreningar deltog på årsmötet 22 september, deltagandet kunde vara fysiskt eller digitalt.

Ordförande Roger Ödebrink inledde årsmötet med att berätta om det gånga verksamhetsåret som till stora delar handlat om att hantera Corona-pandemin och dess effekter.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser och verksamhetsplan med budget godkändes av årsmötet.

Roger Ödebrink fick förnyat förtroende som ordförande för kommande året och Jakob Ericsson valdes på två år.

Valberedning med Andreas Holm, Linda Södergren och Anders Johansson fick förnyat förtroende.


Stort tack till deltagande föreningar, valberedning och mötesordförande Martin Klabere.

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2021-09-23, kl 08:33