Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Anmäl er till våra utbildningar för Junior- och Seniortränare

GRUNDUTBILDNING JUNIOR- SENIORTRÄNARE

Datum: digital utbildning den 20 januari kl. 18-21

Grundutbildningen för junior och seniortränare måste du delta på innan du kan gå utbildningen Steg 1 Svart junior- seniortränare.

Utbildningen genomförs digital och är på 3 timmar där innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Utbildningsmaterial:
Inloggningsuppgifter till Svensk Innebandys Utbildningsportal.
Inloggningsuppgifter mejlas ut till deltagaren ca 1 vecka innan utbildningstillfället.
I utbildningsportalen finns allt utbildningsmaterial samlat till de utbildningar du går.

Förberedelser inför utbildningen:
Innan du deltar på utbildningen ska du ha loggat in på utbildningsportalen för Grundutbildningen och läst in dig på kursmaterialet samt sett de kortare filmerna.
Tanken med detta är att skapa förförståelse inför kursens innehåll samt möjliggöra fördjupade diskussioner på utbildningstillfället.
Mer information får du tillsammans med inloggningskoden som vi mejlar ut.

Pris för utbildningen är 800 kr. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 800 kr per deltagare dvs hela utbildningskostnaden.
Subventionen söker föreningen efter genomförd utbildning.

Sista anmälningsdag till utbildningen är den 12 januari

Anmäl dig här!


STEG 1 Svart Junior och Seniortränare

Datum: 19 – 20 februari
Plats: City Hotel Familjen Ericsson, Jönköping
Tid: lördag kl. 09.00-18.00, söndag kl. 08.30-ca 16.00

Innan du går Steg 1 Svart måste du delta på digital Grundutbildning junior/senior som är en digital kvällsutbildning på 3 timmar.

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av valda delar av materialet samt frågeställningar, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar.

Utbildningen innehåller delarna: Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.

Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv.

Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.

Vi fördjupar oss i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Pris för utbildningen är 3000 kr per deltagare exklusive övernattning. Önskas övernattning tillkommer en kostnad på 600 kr/natt. Övernattning bokas i samband med anmälan. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1200 kr per deltagare.

Sista anmälningsdag till utbildning är den 6 februari.

Anmäl dig här!

short_text    Publicerat av Pernilla Johansson 2021-12-21, kl 10:28