Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Corona anpassat Fair Play Cup

För att kunna genomföra FPC 2021 behöver vi alla hjälpas åt att följa de riktlinjer och rekommendationer som vi får från myndigheterna. Vi ser i dagsläget en ökad smittspridning i samhället.

Vi måste hjälpas åt med att följa alla krav för att kunna genomföra turneringen på ett säkert sätt. Det handlar om att inte delta i turneringen om man uppvisar symptom, hålla avstånd i hallar, matsalar och boenden, följa hygienkraven, respektera de tider som man får tilldelad i bl.a. omklädningsrum och i hallar samt respektera de anvisningar som våra hall- och boendevärdar ger.

Återbetalning
Om cupen kommer ställas in pga Corona kommer vi återbetala hela avgiften ni har betalt in för anmälan och beställning.

Publik
Vi kommer inte i dagsläget att tillåta publik i arenorna, vi känner att i rådande läge kan vi inte på ett säkert sätt hantera detta.

Spelhallar
Vi kommer att förlänga tiden mellan matcher så att lagen hinner med uppvärmning på plan, vi vill undvika all eventuell uppvärmning i korridorerna. Max fyra lag respektives spelarena, två lag på plan och två som byter om före eller efter match.
Föräldrar som skjutsar barnen till spelhallarna kommer att få tillträde.
Schema för omklädningsrum kommer att finnas.

Korridorer
Vi kommer att stänga av korridorer som inte används och hänvisa till avsedda in- och utgångar till arenorna för att minska trängseln.

Tävlingskansli
Vi kommer endast tillåta ledare att besöka tävlingskansliet.

Prisutdelning, Fairplaypris
Ingen överräckning av pokal, medaljer eller andra priser kommer att ske. Vid prisutdelning slutspel får kaptenen i laget hämta pokal och medalj vid framställt bord. Fairplaypriset hämtas av av spelaren vid framställt bord vi sekretariatet.

Mat
På grund av restriktioner från Jönköpings kommun kommer vi inte kunna servera mat från skolbespisningen. Vi ser nu över alternativet till att använda oss av catering.

Hälsnings- och tackprocedur
Ingen hälsnings eller tackprocedur mellan lag, ledare och domare ska ske.