Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Corona anpassat Fair Play Cup

För att kunna genomföra FPC 2022 så har vi valt att minska ner antal deltagande lag och infört längre tid mellan matcherna.

Uppdaterat: 2021-05-11

Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens restriktioner mars/april 2022. Då vi idag inte vet hur de kommer att vara så kommer vi uppdatera denna sida med vad som gäller.
Vi har redan idag gjort några ändringar för att Fair Play Cup 2022 skall kunna spelas, men vi måste hjälpas åt med att följa alla krav för att kunna genomföra turneringen på ett säkert sätt. Det handlar om att inte delta i turneringen om man uppvisar symptom, hålla avstånd i hallar, matsalar och boenden, följa hygienkraven, respektera de tider som man får tilldelad i bl.a. omklädningsrum och i hallar samt respektera de anvisningar som våra hall- och boendevärdar ger.

Återbetalning
Om cupen kommer ställas in pga Corona kommer vi återbetala hela avgiften ni har betalt in för anmälan och beställning.

Publik
Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens restriktioner, mer information om detta närmare tiden för cupen.

Spelhallar
Matcherna kommer starta varje hel timma, 8.00, 9.00, 10.00 osv., detta gör att lagen har sin uppvärmning på planen. Vi vill undvika uppvärmning i korridorerna.
Schema för omklädningsrum kommer att finnas.

Korridorer
Vi kommer att stänga av korridorer som inte används och hänvisa till avsedda in- och utgångar till arenorna för att minska trängseln.

Prisutdelning, Fairplaypris
Ingen överräckning av pokal, medaljer eller andra priser kommer att ske. Vid prisutdelning slutspel får kaptenen i laget hämta pokal och medalj vid framställt bord. Fairplaypriset hämtas av av spelaren vid framställt bord vi sekretariatet.

Mat
Mer information om detta närmare tiden för cupen.
Matschema kommer att finnas och bör följas för att undvika trängsel.

Hälsnings- och tackprocedur
Ingen hälsnings eller tackprocedur mellan lag, ledare och domare ska ske.