Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Anmäl er här!

Välkommen att anmäl er till Fair Play Cup 2022

Ni kommer att få en inloggning när ni har gjort er anmälan. Ni hittar även beställning av logi och matpaket när ni har gjort anmälan.

Vi har ett begränsat antal platser, när det är fullt i en klass kommer ni hamna på reservplats om möjlighet finns kan vi ev. öka på på antalet i en klass. Den justeringen kommer att ske efter den 13 januari 2022.

Faktura kommer inte skickas ut till föreningen. Fakturan hittar man i Profixio när man loggar från den 21 februari 2022.


Anmälan kostar 2900 kr/lag
Parasport div 3 kostar 1700 kr/lag (spelas endast 9 april)

Läs våra cupregler och villkor innan ni anmäler er.

Parasport div 2 och 3

Vilka spelare kan delta?
Minsta funktionsnedsättning En förutsättning för att delta i tävlingar enligt dessa regler är att deltaga ren har en "minsta funktionsnedsättning" enligt definitionen nedan:

  • S (spelare med syn nedsättning ) och U (spelare med intellektuell funktionsnedsättning) Enligt Parasport Sveriges riktlinjer för klassindelning
  • R (spelare med rörelse nedsättning ) Enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning *
  • N (spelare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – NPF) En fastställd NPF - diagnos enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning
  • Här kan man läsa om Parasportens riktlinjer

Alla spelare ska ha motionärslicens från Svenska Innebandyförbundet och vara inlagda i Ibis.


Här hittar ni vårt anmälningsformulär till Fair Play Cup 2022.