Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Anmäl er här!

Välkommen att anmäl er till Fair Play Cup 2020

Ni kommer att få en inloggning när ni har gjort er anmälan. Ni hittar även beställning av logi och matpaket när ni har gjort anmälan.

Vi har ett begränsat antal platser och när det är fullt kommer ni hamna på reservplats. Justeringar kommer att ske efter den 12 januari för att se om de som står på reservplats kan komma med.

Faktura kommer inte skickas ut till föreningen. Varje lag kommer hitta fakturan när anmälaren loggar in. Tänk på att det skapas två fakturor, en för anmälan och den andra för beställning.


Anmälan kostar 2750 kr/lag

Dispensregler kommer ev. att ändras, återkommer senare med besked.

Läs våra cupregler och villkor innan ni anmäler er.

Parasport div 1 och 2

Vilka spelare kan delta?
Minsta funktionsnedsättning En förutsättning för att delta i tävlingar enligt dessa regler är att deltaga ren har en "minsta funktionsnedsättning" enligt definitionen nedan:

  • S (spelare med syn nedsättning ) och U (spelare med intellektuell funktionsnedsättning) Enligt Parasport Sveriges riktlinjer för klassindelning
  • R (spelare med rörelse nedsättning ) Enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning *
  • N (spelare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – NPF) En fastställd NPF - diagnos enligt Parasport Sveriges Riktlinjer för klassindelning
  • Här kan man läsa om Parasportens riktlinjer


Här hittar ni vårt anmälningsformulär till Fair Play Cup 2020