Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Domarfaddrar

Smålands Innebandyförbund erbjuder nya Distrikts- och ungdomsdomare en möjlighet att få stöttning under sitt första år som domare.

Vi har startat en fadderverksamhet som riktar sig både mot våra nya distriktsdomare samt föreningarnas ungdomsdomare.

Läs mer i dokumentet Domarfaddrar.

Om ni har frågor kan ni kontakta Stefan Franzén, stefan.franzen@innebandy.se, 036- 34 54 64

Dokument