Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Östra SK

Återstart Småland: ”Ungdomarna är i fokus”


Östra SK har drivit två projekt i Återstart Småland och den röda tråden handlar om att engagera barn och ungdomar. ”Vi satsar på just bredden”, säger Peter Johansson.


Östra SK har sökt pengar för två projekt i Återstart Småland.

Det ena handlar om skolsamverkan där föreningen åker ut till skolor och visar upp innebandyn. Planen är att besöka fyra skolor. Två har det blivit hittills.

På ena skolan blev besöken så bra att Östra SK nu är där varje vecka och kör innebandy med fritidsbarnen.

– Det blev en succé. Även den andra skolan ville boka upp mer, men vi lyckades inte sy ihop det. Det är kul att de uppskattar våra besök och vår verksamhet så mycket, säger Peter Johansson, kanslischef Östra SK.

– Vi planerar att besöka två skolor till och det kommer vi att göra under våren.

På de skolor föreningen varit hittills är det både vana innebandyspelare och nybörjare som varit med under passen.

– Det är blandat och det är kul. En del sysslar inte alls med idrott, och det är roligt att de är intresserade och vill köra. En del andra spelar hockey, fotboll och annat, men vill köra innebandy också. Alla får vara med och alla gör det efter sina egna förutsättningar och sin egen nivå. Vi har sett att några av dem kommit in i vår ordinarie verksamhet också.

Känns som ett lyckat projekt?
– Det är jättebra. Östra SK har arbetat mycket med skolor på olika sätt genom åren och det här var ett nytt grepp som blev lyckat. För oss är det ett fantastiskt bra sätt att visa upp innebandyn och vår förening, och samtidigt får barnen i skolorna en bra aktivitet på fritids och får röra mycket på sig. Vi känner att konceptet kan utvecklas ännu mer, vi har lite idéer inför framtiden, men det tar vi till hösten.

Det andra projektet handlar om att prova på innebandy och är uppdelat i två olika delar.

Den ena delen handlar om innebandylek. I april kommer föreningen att ha sex gratis träningar där barn får prova på innebandy.

– Tanken är att alla ska kunna prova på innebandy gratis redan under våren. Det kostar inget och det finns klubbor och glasögon att låna. Vi tar också fram informationsmaterial om vår verksamhet som alla får ta med sig hem, säger Peter.

– Tanken är att väcka ett intresse för vår innebandyskola som vi driver tillsammans med Jönköpings Innebandyklubb och som startar upp under hösten. Genom att låta barnen komma till oss redan under våren så väcker vi tidigt intresse, det är enkelt att prova på och sedan finns tid att bestämma sig om man vill komma in föreningens verksamhet till hösten. Vi körde detta för tre, fyra år sedan och det var väldigt bra, men sedan kom lite corona och annat emellan, men nu är vi på banan igen.

Den andra delen i projektet har handlat om att låta utrikes födda testa på innebandy, bland annat ungdomarna i föreningens futsal-lag. De fick köra sex pass i november och december.

– Det blev ett speciellt projekt. De testade på innebandy, men de sista passen spelade de halva tiden innebandy, halva tiden futsal. De älskar futsal mer helt enkelt, men kul att de ville prova på. En del av dem var helt gröna och hade aldrig hållit en klubba, men nu kan de grunderna.

Som projekten ger sken av så jobbar Östra SK hårt med att locka barn och ungdomar till innebandyn och föreningen.

Det finns ett tydligt fokus på just barn och ungdomar.

– Vi har tagit beslut om att vara en breddförening och satsa på just bredden, att alla ska kunna vara med. Vi har satsat mycket på eliten tidigare, men efter att ha pendlat mellan serierna så har vi lagt ner det. Jag är stolt över att vi vågat ta det beslutet, nu är det ungdomarna som är i fokus, säger Peter Johansson.


FAKTA

Förening: Östra SK

Område: Skolsamverkan och skolbesök

Projekt: Skolsamverkan på fyra skolor. Två av skolorna har besökts under hösten och projektet ska fortsätta även under våren, och då erbjuda fler åldersgrupper att prova på innebandy. Två ledare kommer till skolan och har med sig skyddsglasögon som eleverna kan låna.

Målsättning: Etablera och utveckla kontakter med skolorna och kunna erbjuda att under skoldagen få prova på innebandy. Tanken är att visa sporten innebandy och att generera medlemmar till Östra SK och även andra innebandyföreningar vid skolområdena.

Pengarna går till: Arvoden och kläder till ledare som besöker skolorna samt skyddsglasögon.


FAKTA

Förening: Östra SK

Område: Prova på innebandy

Projekt: Erbjuda barn födda 2015-16 att prova på innebandy och på så sätt öppna upp ögonen för innebandyskolan till hösten 2022. Erbjuda sex träningspass i april där man gratis får prova på innebandy. Även erbjuda innebandy till utrikesfödda vid sex tillfällen, bland annat ungdomarna som idag finns i föreningens Futsal-verksamhet.

Målsättning: Erbjuda barn som inte finns i föreningens verksamhet att se vad innebandy är och ge en försmak inför hösten. Erbjuda våra utrikes födda Futsal-spelare att även prova på och spela innebandy. Hitta nya deltagare som vi idag inte når.

Pengarna går till: Arvode till ledare samt informationsbroschyrer och affischer.


Text: Jonas Gustavsson