Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Återstart Småland

Nu sparkar vi igång arbetet på olika fronter med att behålla och locka tillbaka utövare inom Innebandy.

Återstartsstöd
Smålands Innebandyförbund har fått 312 137 kr i stöd för insatser i föreningarna. Medlen kommer från Riksidrottsförbundet och fördelas av Svenska Innebandyförbundet. Via en ordförandedialog den 20 oktober har tre områden prioriterats.

Goda exempel
Vi ser gärna att vi hjälps åt att sprida goda exempel på insatser både på vår hemsida och i sociala medier. Vi kommer gärna ut till Er och gör ett reportage, ni kan även tagga oss på Facebook eller INSTA så sprider vi Er goda exempel. Besök bokas via mail stefan.franzen@innebandy.se

Besked till de som sökt
Vi kan inte garantera att alla som söker får medel eller det man sökt, vi kommer att vara noga med att hela Småland ges möjlighet till återstart.

Första tillfället vi går genom inkomna ansökningar är vecka 47 och andra tillfället är 50

PROVA PÅ-VERKSAMHET
Avsatta medel 125 000 kr och här söker förening via formuläret. Medel ska gå till att låta personer utanför vår idrott prova på innebandy i föreningen.
Ansökan

UTVECKLA DOMARE
Avsatta medel 50 000 kr.

  • Öppna föreläsningar under våren med Håkan Söderman som berättar om sin domarkarriär på högsta nivå under många år.
  • Boka en domarcoach som kommer ut i föreningen och hjälper Er med ungdomsdomare.
  • Vi kommer under 1-2 helger under säsongen låta våra coacher ge sig ut i distriktet och besöka matcher, i samband med detta kan föreningar i god tid innan höra av sig om matcher man vi ha besök till.

Ansökan


SKOLSAMVERKAN/SKOLBESÖK
Avsatta medel 125 000 kr.
Föreningarna kan söka för insatser ute i skolorna där man själv avgör vad man ska göra, allt från att erbjuda innebandy, information om vår idrott eller kanske en skolturnering.
Ansökan


Smålands Innebandyförbund har egna satsningar för återstart som kan sökas av föreningarna.

Aktiviteter för äldre tonåringar och juniorer.
Med detta avser vi cuper, läger eller andra aktiviteter som främjar verksamhet för åldersgruppen. 4 000 kr kan sökas via nedan formulär, när medlen är slut stängs ansökan.
Ansökan

Föreningsfrukost
Nu när vi äntligen kan samlas igen bjuder vi på en god hotellfrukost och under tiden vi intar den så pratar vi om vår idrott och bygger goda relationer och ett perfekt läge att diskutera återstarten.

Anmälan görs via Ibis på vår hemsida och gäller för max tre stycken från varje förening, inbjudan vänder sig till ordförande, styrelseledamöter eller andra personer som föreningen anser ska delta.

Tiden är kl 09:00-10:30 på följande orter och datum

Växjö 20 nov, anmälan senast den 14 nov
Jönköping 27 nov, anmälan senast den 21 nov
Värnamo 4 dec, anmälan senast den 28 nov
Vetlanda 22 jan, anmälan senast den 16 jan
Kalmar 29 jan, anmälan senast den 23 jan
Oskarshamn 5 febr, anmälan senast den 30 jan
Vimmerby 19 febr, anmälan senast den 13 febr