Som en del av Rekommenderad Förening bjuds medverkande föreningar in till Nätverksträffar. 

Syftet med dessa träffar är att ge föreningarna möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter samt att bjuda föreningarna på intressanta och givande föreläsningar. 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS