Rekommenderad förening är Hallands Innebandyförbunds föreningsutvecklingsprojekt.

Som ett led i Svensk Innebandys satsning på föreningsutveckling erbjuder Hallands IBF sina föreningar möjligheten att utveckla och jobba med sin verksamhet för att på sikt bli ännu bättre och skapa ännu bättre förutsättningar för sina medlemmar.  

Med stöd och hjälp från Hallands IBF jobbar föreningen med sin organisation både i styrelserummet och med ledarna på banan. 

Kopplat till föreningens verksamhet kommer vi jobba med följande områden:

- Verksamhetsplan

- Stadgar och policys

- Ledarrekrytering och ledarutveckling

- SIU-implementering 

- Organisationsutveckling

 

Hallands IBF erbjuder föreningen:

- Stöd och hjälp för organisationsutveckling

- Inspirationskväll med träningstips anpassade för de olika färgnivåerna 

- Föräldrautbildning i SIU

- Grundutbildning för ledare på hemmaplan

- Domarkurs för de som ska döma på grön och blå nivå

 

Hela projektet genomförs i samverkan med SISU och är kostnadsfritt för föreningen. 

Har ni frågor, funderingar eller vill vara med i projektet, hör av er till: tobias.hellqvist@innebandy.se

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS