Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

TÄVLING UNDER COVID 19

Nedan finns protokoll, skyldigheter, direktiv och rekommendationer från FHM, Polismyndigheten, Svenska Innebandyförbundet och Hallands Innebandyförbund samlat gällande arrangemang vid matchspel.

 

FÖRÄNDRINGAR I TÄVLINGEN

Inga sidbyten genomförs.

Hälsningsprocedur innan match och tackningsprocedur efter match genomförs i de fall lagen så önskar.

Domare tar själv ansvar för hur han/hon vill hälsa och tacka.

 

DOKUMENT FÖR MATCHSPEL I HALLAND

Protokoll Svenska Innebandyförbundet

Anmälan om idrottsarrangemang polismyndigheten

Befriad från anmälan om idrottsarrangemang

Folkhälsomyndigheten

Riskbedömning

 

 

HEMSIDOR ATT HÅLLA KOLL PÅ

Riksidrottsförbundet

Svenska Innebandyförbundet