Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

TÄVLING UNDER COVID 19

Nedan finns protokoll, skyldigheter, direktiv och rekommendationer från FHM, Polismyndigheten, Svenska Innebandyförbundet och Hallands Innebandyförbund samlat gällande arrangemang vid matchspel.

 

FÖRÄNDRINGAR I TÄVLINGEN

Inga sidbyten genomförs.

Hälsningsprocedur innan match och tackningsprocedur efter match genomförs i de fall lagen så önskar.

Domare tar själv ansvar för hur han/hon vill hälsa och tacka.

 

DOKUMENT FÖR MATCHSPEL I HALLAND

Protokoll Svenska Innebandyförbundet

Anmälan om idrottsarrangemang polismyndigheten

Befriad från anmälan om idrottsarrangemang

Folkhälsomyndigheten

Riskbedömning

 

 

HEMSIDOR ATT HÅLLA KOLL PÅ

Riksidrottsförbundet

Svenska Innebandyförbundet