Seriekrav 2024/2025 - Damjunior 18

1. Inledning
Hallands IBF och Skånes IBF har enats om att bedriva en gränsöverskridande serie för Damjunior 18 24/25. Klassen spelas som syskontävling där lagen från respektive distrikt möts en gång.

De krav som är formulerade med ska är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör ska ses som en rekommendation medan ett direktiv formulerat som ett kan ska ses som ett tips.

Seriekraven ska följas av alla föreningar i DJ18.

Tävlingskommittén (TK) kan besluta om ändringar i seriespelets upplägg under säsongen.


Åldersklass
DJ18 är för spelare födda tidigast 2006.

 
1.2 Spelordning och administration
Spelschemat fastställs av Skånes IBF:s Tävlingskommitté (TK). Skånes IBF och dess TK är administrerande förbund för Damjunior 18.


1.3 Kombinerade lag
I DJ18 kan två föreningar delta med ett gemensamt lag. Laget anmäler sig som A / B till seriespel där lag A är formell förening. Endast ett lag per klass får spela som A / B.

 
1.4 Spelarförflyttning
Om samma förening deltager med mer än ett lag i en juniorklass, är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen.
 

2. Matcharenor

2.1. Spelmått
Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt. Dispens för plan understigande 36 x 18 meter kan sökas hos Tävlingskommittén.


2.2. Omklädningsrum
Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer. Omklädningsrummet bör vara låsbart och ska vara disponibelt 45 minuter innan matchstart.

Domarna ska ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och ska vara disponibelt 30 min innan matchstart.


2.3. Cafeteria/försäljning
Hemmalaget ansvarar för egen försäljning.


2.4. Resultattavla/klocka
Resultattavlan ska kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider.

 

3. Före match

3.1 Matchtider och föreningsuppgifter
Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (iBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad.

Nedan regler gäller matcher mellan två skånska lag. Vid tidsläggning av matcher mellan lag från Halland/Skåne gäller att matcherna ska spelas lördag eller söndag med matchstart kl 11:00-17:00.

Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider:

Vardagar (måndag – fredag):
Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa, 18:30-20:30
Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa, 19:30-20:00

Helger (lördag-söndag):
lördagar, 09.00–18.00
söndagar, 09.00–20.30

Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta.

Vid bokning av hemmamatcher ska dessutom följande regler följas:

I första hand ska den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag ska matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs.

Inga matcher får läggas efter den 16 mars. Tävlingskommittén kan om det finns synnerliga skäl ge dispens för spel efter deadline. Dock ej senare än den 27 mars.


3.2. Matchprotokoll
Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de innan match lägger in sin laguppställning i iBIS. Matchprotokoll från IBIS ska användas.

Matchprotokollet ska vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart.


3.3. Uppvärmning
Lagen bör ha tillgång till spelplanen minst 20 min innan matchstart.


3.4. Entré
Det är ej tillåtet att ta en entréavgift.


3.5. Sekretariatet och avbytarbåsen
Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer (tidtagare och protokollförare), vilka ska sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 4 § 9 b.

I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida.


3.6 Matchdräkt
a) Hemmalag ska spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i iBIS. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt.

b) Bortalag ska före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget ska använda genom upplysningar i iBIS.

Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande:

c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. I juniorserierna kan match spelas med bruk av västar (om ingen annan lösning finns). Händelsen ska rapporteras till SKIBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas.


4. Under match

4.1. Online-rapportering
Hemmalaget ska rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Onlinerapportering gäller i samtliga matcher i J18. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i iBIS. och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer.


4.2. Nedsläckning av hallen vid mål
Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare.


4.3. Speaker
Eventuell matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser.

Under match ska eventuell speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelare med fyra utespelare. Dessutom ska speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period.

 
4.4. Sargskötare
Hemmalag kan tillse att det finns sargskötare, förslagsvis fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott kan undvikas. Dessa bör ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor.


4.5. Periodpauser
Periodpausen ska vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång.

Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period.


4.6. Musik
Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel.


4.7. Speltid
Speltiden i DJ18 är effektiv (3 x 20 min).

 
5. Efter match

5.1. Lämnande av spelplan
Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen.


5.2. Insändande av matchprotokoll
Matchprotokoll ska kontrolleras och skrivas under av domarparet direkt efter match.

Hemmaföreningen är skyldig att spara pappersprotokollet under innevarande säsong. I de fall Skånes Innebandyförbund behöver uppgifter från det fysiska matchprotokollet ska hemmaföreningen omgående inkomma med en kopia på protokollet till förbundets kansli. 


5.3. Domartillsättning och utbetalning av domarersättning
Respektive distriktsförbund tillsätter sina föreningars hemmamatcher.

Utbetalning av arvode och reseersättning sker gällande respektive hemmadistrikts regelverk.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS