Hallands Innebandyförbund, Svensk Innebandy och Riksidrottsförbundet anser att det är viktigt att behålla så många utövare som möjligt så länge som möjligt.

För Hallands Innebandyförbund och föreningarna i distriktet innebär det att det måste finnas lag att möta på alla nivåer och att det är en god ton som råder mellan våra föreningar.

För att förtydliga tillvägagångssättet vid övergångar i distriktet finns Hallands Innebandyförbunds övergångspolicy.

 

Syfte

Syftet med en gemensam övergångspolicy för halländska föreningar är att undvika värvningar bland allt för unga spelare, samt att få ett bra klimat kring samtliga övergångar som sker i distriktet.

Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde tillsammans med sina kamrater fram till dess att de är i gymnasieåldern, dvs passerat den röda nivån i SIU-modellen.

Vi vill med denna övergångspolicy förbättra samarbete och dialog mellan föreningar i distriktet.

Att föreningen verkar för att ungdomsspelare (16 år eller yngre) från andra föreningar inte tas emot innan en dialog förts med spelarens moderförening.

Att föreningen vid samtliga övergångar tar kontakt med moderföreningen innan kontakt tas med spelaren.

Det är föreningens ansvar att informera ledare och föräldrar inom sin föreningen gällande övergångspolicyn och dess innebörd!

Den förening som skriver under policyn kommer att finnas med på Hallands Innebandyförbunds hemsida. För att vara ”Rekommenderad Förening” är det ett krav att skriva under övergångspolicyn.

 

Kontaktperson

Varje förening ska ange en kontaktperson som ansvarar för att övergångspolicyn i respektive förening följs. Kontaktuppgifter till ansvarig finns på Hallands Innebandyförbunds hemsida och det är föreningens ansvar att se till att uppgifterna är korrekta, www.hallandsibf.se.

Vid spelares önskemål om övergång till annan förening ska den nya föreningens kontaktperson ta kontakt med moderföreningens kontaktperson.

 

Arbetsordning vid övergång

Skulle någon ungdomsspelare behöva göra en övergång så ska föreningen följa arbetsordningen nedan:

- Meddela spelaren att föreningen kommer kontakta föräldrar och den andra föreningen innan övergången påbörjas.

- Diskutera med alla parter (föräldrar, ledare i båda föreningarna, samt spelaren) om varför spelaren vill byta förening.

- Försök nå en lösning i moderföreningen, då det är viktigt med flera lag och föreningar i närområdet.

- Skulle spelaren ändå behöva byta föreningen efter ovanstående punkter följts och alla är överens, är spelaren fri att byta förening.


Skulle någon junior-/seniorspelare behöva göra en övergång så ska föreningen följa arbetsordningen nedan:

- Den nya föreningen tar kontakt med spelarens moderförening och meddelar att föreningen kommer ta kontakt med spelaren angående en övergång. Kontakt tas via mail eller telefon med moderförenings kontaktperson för övergångar.

- Tar spelaren själv kontakt med föreningen kontaktar den nya föreningen spelarens moderförening och meddelar att spelaren har tagit kontakt.

- Innan spelaren byter förening ska alla eventuella skulder och kontrakt vara reglerade.

 

Konsekvens vid brott mot övergångspolicy
Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att ta bort ”Rekommenderad förening” från förening som missköter spelarrekrytering/spelarövergångar.

 

Kontaktperson:

Falkenbergs IBK

Staffan Sjöberg

0727-660516

staffan@fibk.info

Vinbergs IBS

Joakim Käki

0709-358003

joakim.kaki@softdesign.se

Sandö IBK

Richard Mörlid

0705-299214

sportchef@sandoibk.com

Träslövsläge IF

Sofia Svensson

0705-63 13 22

sofiasvensson77@hotmail.com​

Kustens IF

Otto Budenberg

0702-616260

info@kustensif.se

Glommens IF

Mats Larsson

0702-591736

matsiskogsbol@hotmail.com

Tvååkers IBK

Tomas Björklund

0708-899930

t.bjorklund@tvaakersibk.se

Särö IBK

Anders Hulthén 

0709-874819

info@saroseahawks.se

Viskadalen IBK

Mikael Strömkvist

0737-105139

familjen.stromkvist@tele2.se

Frillesås FF

Mikael Claesson

0705-494644

clabbe78@live.se

Onsala IBK

David Rydbeck

076-1618177

kansli@onsalainnebandy.se

IBK Oskarström

Alle Edlund

070-9999498

ibkoskarstrom@gmail.com

Åsa IF

Fredrik Hafsten

070-2875265

innebandy@asaif.com

Veddige IBK

Frida Bernander

0709-523852

frida.bernander@hotmail.com

Varla IBK

Johan Manning

0701-807118

johan.manning@varlaibk.nu

Fyllinge IBK

Matilda Karlsson

0736-137637

matilda.karlsson@asperofriskolor.se

Halmstads IBK

Magnus Forsberg

0763-093909

forsbergskakel@gmail.com

Warberg IBF

Niklas Johansson

0708-719391

niklas.johansson@warbergic.se

IBK Puma

Karl-Magnus Johansson

0724-481826

magnus1976.johansson@gmail.com

Tofta GIF

Thomas Storm

0705-865251

innebandy@toftagif.se

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS