Domarlicens

Domarlicens erhålls genom att domaren deltager på anvisad domarkurs arrangerad av Hallands Innebandyförbund.

 

Domarkurs måste genomgås varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).


För att erhålla domarlicens i Halland krävs att domaren genomgår sin utbildning i Halland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. Detta ska då ske i samråd med Hallands Innebandyförbund.

Om domare genomför utbildning i annat distrikt tillkommer avgift på 500 kronor för att domaren ska erhålla domarlicens och klassificeras i Halland.

 

Samtliga domare som genomgår Distriktsdomare 1 eller högre utbildning och som önskar dömer på distriktsnivå ska varje år uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren genomgår utbildning.

Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå 

Utbildning ‐ DOMARE

Datum

Plats

Tid

Anmälan

Kostnad

Licensdomare

24 aug

Varberg

10.00-18.00

16 aug

1900

Distriktsdomare Fortbildning Lokal

24 aug

Varberg

9.00-18.00

16 aug

1900

Distriktsdomare 1

7 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

1 sep

1900

Distriktsdomare 1

15 sep

Halmstad

9.00-18.00

7 sep

1900

Distriktsdomare 1

22 sep

Varberg

9.00-18.00

14 sep

1900

Distriktsdomare 2 Jämn

21 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

14 sep

1900

Distriktsdomare 2 Jämn

29 sep

Varberg

9.00-18.00

21 sep

1900

För att vara behörig att döma matcher måste domare innan VARJE säsong genomföra domarutbildning.


Matchledare
Från det år man fyller 14 år (född 2010) är man behörig att gå Matchledare. Efter genomförd utbildning får domaren döma Sammandrag på Blå och Grön nivå. 

Distriktsdomare
De tre första åren utbildas samtliga distriktsdomare, oavsett klassificeringsnivå, via tre Distriktsdomarutbildningar (1, 2 Udda och 2 Jämn).

Därefter utbildas domaren via Distriktsdomare Fortbildning eller Licenskurs. Distriktsdomare Fortbildning är obligatorisk för domare som kan vara aktuella att döma återbudsmatcher eller provmatcher på förbundsnivå, döma SDF-SM, samt önskar bli nominerade till förbundsdomare.

Distriktsdomare 1
Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma på distriktsnivå eller på Röd nivå i den egna föreningen. Denna utbildning går domaren bara en gång. Utbildningen är en endagsutbildning och lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 1 är 15 år (född 2009).

Distriktsdomare 2 (Udda och Jämn)
Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare dessa utbildningar. De kommer arrangeras vartannat år, båda utbildningarna måste genomföras innan domaren går vidare i utbildningsstegen. Båda kurserna är endagsutbildningar.

Licenskurs
Licenskurs är för de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking och inte har avsikt att gå vidare i sin domarkarriär. Domaren har stor erfarenhet och dömer enbart i Halland. Licenskursen är en endagsutbildning på 8 timmar.

Distriktsdomare Fortbildning Lokal
Distriktsdomare Fortbildning Lokal är för de domare som just nu inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking, men i framtiden ser möjligheter att ta sig upp på förbundsserienivå. Distriktsdomare Fortbildning Lokal riktar sig till den del av domarkåren som inte har dömt mer än 3-6 år på distriktet och har ett intresse för att utveckla sitt domarskap eller för dig som är mycket intresserad av att utveckla ditt domarskap ytterligare. Distriktsdomare Fortbildning Lokal är en endagarsutbildning. 

Distriktsdomare Fortbildning Regional
Distriktsdomare Fortbildning Regional är för de domare som har för avsikt att avancera i sin karriär.

Distriktsdomare Fortbildning Regional är en tvådagarsutbildning dit Hallands Innebandyförbund nominerar domare. Utbildningen arrangeras av Svenska Innebandyförbundet på två platser i landet.

 

 

Kvinnlig Domare Pekar
Aktuella utbildningar och event
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS