Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Matchändring - ansök om att flytta match

Avgift matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare,  1 000 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + merkostnader

Sen matchflytt där förening tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare, 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr