Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Varför spela innebandy?

Johanna Davidsson har studerat beteendevetenskap med inriktning mot idrott vid Högskolan i Halmstad. Som sitt examensarbete valde hon att göra en studie på varför pojkar och flickor i åldrarna 10-12 år väljer att spela innebandy.

Deltagarna är utvalda utifrån ett beslut av Hallands Innebandyförbund att vända sig till de innebandyföreningar i Halland med störst barn-och ungdomsverksamhet i representativ kommun.

Föreningarna IBK Puma, Kustens IF, Vinbergs IBS, Warberg IC och Varla IBK kontaktades för projektet och ledare från samtliga föreningar hjälpte till att finna deltagarna för undersökningen. Tyvärr fick intervjuer och besök avbrytas i förtid på grund av Covid 19.

 

Nedan presenteras Johannas arbete;

Powerpoint från Ordförandedialogen

Rapporten i sin helhet

short_text    Publicerat av Cecilia Andersson 2020-10-01, kl 13:59