Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskonferens 2022

Säsongens Tävlingskonferens äger rum söndagen den 30 januari 2022, kl 10.00-14.00.

Vi planerar en digital konferens via Teams, för att kunna vara flexibla när det gäller både tid och tillgänglighet.

Eventuella ämnen att lyfta vid konferensen gällande tävlingsverksamhet och lokala förutsättningar ska vara oss tillhanda senast den 23 januari 2022. Maila till halland@innebandy.se.

Anmälan, max två deltagare per förening, sker via mail till halland@innebandy.se.

Observera att den/de personer som representerar föreningen bör vara väl insatta i hela föreningens verksamhet!

short_text    Publicerat 2022-01-12, kl 10:05