Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Säsongen 2019/2020 avslutas med omedelbar verkan

Med anledning av rådande läge kring Covid 19 har Hallands Innebandyförbund idag tagit beslut att avsluta säsongen 2019/2020 med omedelbar verkan, dvs från och med fredagen den 13 mars 2020.
 
Beslutet innebär att vi utökar nedstängningen av innebandyverksamheten i distriktet. Vi står trygga i beslutet och känner att det är vårt sätt att bidraga till samhällsnyttan på bästa sätt. Beslutet följer de rekommendationer som kommer från Svenska Innebandyförbundet.
 
Nedan följer detaljerad information kring de delar som berörs.


Blå och grön nivå
Som vi tidigare meddelat stängs SAMTLIGA SAMMANDRAG på blå och grön nivå i distriktet för resterande delen av den här säsongen.


Röd nivå

Nytt beslut att avsluta seriespelet/slutspel med omedelbar verkan och fastställa serierna per dagens datum.


Seniornivå

Nytt beslut att avsluta seriespelet med omedelbar verkan och fastställa serierna per dagens datum.
Herrarnas slutspel kommer att genomföras enligt plan och vi rekommenderar att det sker med tomma läkare.


Motionsslutspelet
Nytt beslut innebär att slutspelet för motionsinnebandyn ställs in.


Förbundsserier, kval och slutspel

Via länken nedan finner ni SIBF:s rekommendationer och riktlinjer kring Svensk Innebandy, inklusive vad som gäller för förbundsserierna och Juniorallsvenskan (JAS).
 
https://www.innebandy.se/inlaegg/lista/information-gallande-coronaviruset/
 
 
Utbildning
Planerade utbildningstillfällen under våren ställs in och genomförs till hösten. Anmälda deltagare stryks och får anmäla sig igen när höstens utbildningsdagar publiceras.
 
 
Distriktslag och spelarutveckling
Planerad spelarutveckling den 7 april 2020 ställs in.

Planerad distriktslagsuttagning den 19 april 2020 ställs in och vi återkommer med nya datum för uttagningar när vi ser hur rådande läge utvecklas.
 

Övrig mötesverksamhet och kansliets öppettider
Samtlig mötesverksamhet inom närliggande tid kommer att genomföras med hjälp av skype, teamsmöte eller telefonmöte.
Planerad ordförandekonferens den 21 april 2020 återkommer vi med besked kring när det närmar sig.
Kansliet kommer från och med idag, den 13 mars 2020, att hålla stängt för besök.


Frågor
Vid frågor kring verksamheten så kontakta oss på 0340-192 55 eller maila till halland@innebandy.se.

 


Vi hoppas på fortsatt stöd i vårt utökade beslut - innebandyn är i detta sammanhang bara en ”lek", samhället i stort och den enskilda individens hälsa är högsta prioritet.
 
Vi vill även passa på att tacka våra föreningar för ett gott samarbete och bra kommunikation kring hanteringen av rådande situation!

Vi tar nya tag och kommer tillbaka mer laddade än någonsin 2020/2021!
 

short_text    Skrivet av Cecilia Andersson 13 mars 2020