Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Rapport TK-mötet

Tävlingskommittén genomförde möte den 1 september 2020 och här följer en liten rapport kring beslut och diskussioner.

Reservlag i Damer Div 1 och Herrar Div 2
Tävlingskommittén har genomfört en remissrunda gällande reservlags deltagande i Damer Div 1 och Herrar Div 2. Remissrunda besvarades av 12 föreningar av totalt 27 inbjudna och resultatet blev 7 nej och 5 ja. Tävlingskommittén diskuterade kring utfall, historik och dagsläge.

Tävlingskommittén beslutade att seriestrukturen ska utvärderas även efter säsongen, men någon förändring görs inte i nuläget.

Tävlingskommittén grundar sitt beslut på, i huvudsak, tre punkter;

Tävlingskommittén anser inte att resultatet av remissrundan är tillräckligt övervägande åt något håll. Tävlingskommittén konstaterar att vi idag har fler förbundsserielag än någonsin i distriktet.
Tävlingskommittén konstaterar att det inte finns underlag för enbart en reservlagsserie.  

Arrangemangsdirektiv
Tävlingskommittén diskuterade och informerades kring de direktiv som finns framtagna för träningsmatcher, cupspel och seriespel. Ett gemensamt direktiv för distriktet och nationellt håller på att tas fram och kommer att presenteras på Ordförandedialogen den 28 september 2020. Träningsmatcher och DM för seniorer spelar utan publik.

Fastställande av serier
Tävlingskommittén har fastställt och publicerat seriespelet för säsongen 2020/2021.

Fastställda och publicerade serier innebär att: Serierna är låsta och publicerade på hemsidan. Att föreningen måste göra en matchflytt och kontakta motståndaren om flytt ska ske. Motståndare kan inte neka flytt om flytten initieras skriftligen inom 14 dagar från dagens datum (3 september 2020). Kostnadsfria matchflyttningar fram till den 1 oktober 2020.

Sammandrag
Gröna sammandrag kommer att publiceras under september månad.

short_text    Publicerat av Cecilia Andersson 2020-09-07, kl 08:57