Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nya direktiv och information kring uppstart av seriespel 2021

Folkhälsomyndigheten har kommunicerat nya allmänna råd som ska gälla fr.om. 14 december. I dessa finns riktlinjer för träning för spelare födda 2004 och äldre samt för enstaka matcher för spelare födda 2005 och yngre.

Träning för spelare födda 2004 eller äldre
SIBF har efter dialog med RF och de andra lagbollidrotterna utarbetat rekommendationer som ett komplement till de råd och riktlinjer som redan finns i de så kallade protokollen (protokollen kommer löpande att uppdateras inom de närmaste dagarna).

Observera att råden nedan gäller träning. Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende träning för personer födda 2004 eller äldre:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

SIBF:s kompletterande rekommendationer för träning för spelare födda 2004 eller äldre
Att genomföra träning under situationen med covid-19 ställer höga krav på anpassning och att varje individ tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning.

Håll avstånd
Byt om hemma.
Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal.
Välj övningar som minimerar fysisk kontakt.
Undvik fysisk kontakt som inte är en naturlig del av spelet. 


Dela inte utrustning med varandra
Tänk på vattenflaskor, västar, handdukar osv. 


Genomför aktiviteten utomhus
Om möjligt genomför träningen utomhus.

Ersätt träningspass inomhus med utomhus i högre utsträckning.
Fysträning bör ske utomhus, undvik gym.

Transport
Res till träning individuellt.

Undvik att resa kollektivt.
 


Utför aktiviteten i mindre grupper
Åtta (8) personer ska vara normerande.

Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt. avgränsad med vikvägg eller motsvarande.
Blanda inte träningsgrupper.
Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete.
Minimera antalet ledare och andra runt gruppen.

Träning för spelare födda 2005 och yngre
Träning är fortfarande tillåten och FHM:s allmänna råd, där riktlinjer och rekommendationer ska följas.


Tävling i Halland
Hallands Innebandyförbund har beslutat att förlänga tävlingssäsongen i distriktet pga rådande pandemi.

Tävlingskommittén har tagit fram olika scenarion beroende på när seriespelet kommer att återupptas under våren. Förening kommer ges ca två veckors tid att förbereda seriestarten. Samtliga spelomgångar presenteras under respektive serie. Som grund för beslut angående spel så vill Tävlingskommittén att så många lag som möjligt ska få spela så många matcher som möjligt för att skapa en sportslig rättvisa.


Samtliga matcher, enligt Scenario 1, skall vara inplacerade, med datum och tid, i IBIS innan den 10 januari 2021. 


Övrig information
Kommunerna i Halland har tillvidare stängt uthyrning av hallar för verksamhet födda 2004 och äldre, så anpassad träning utomhus rekommenderas för dessa grupper.

Datumet som FHM kommunicerar, 30 juni 2021, är ett datum som är satt tillsvidare och innebär inte att direktiven inte kommer att ändras innan dess.

 

Här finns komplett information kring de olika scenario (1 februari, 15 februari, 1 mars och 15 mars) som kan bli aktuella framöver.short_text    Publicerat av Cecilia Andersson 2020-12-15, kl 11:09