Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ny regelbok

Vart fjärde år uppdateras Regelhandboken för att förenkla och göra innebandyn mer attraktivt att titta på. 

Från och med 1/7 gäller den nya regelboken för samtliga matcher på Röd nivå och uppåt. För matcher på Grön och Blå nivå gäller "Handboken för nationella spelformer på grön och blå nivå", den hittar du här. 

De största regeländringarna hittar du här och den nya Regelhandboken hittar du här.    

short_text    Publicerat 2022-09-07, kl 14:11