Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Nätverksträff för kvinnliga domare

Nätverksträff för kvinnliga domare, den 20 november i Varberg, ett samarbete startat av Hallands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna för innebandyn, fotbollen och handbollen.


Nätverkets syfte är att utvecklas genom erfarenhets utbyte och föreläsare i en mansdominerad position inom idrotten.


Fler träffar kommer att ge stöd till utveckling;


Träningslära och kost - januari
Inspirationsföreläsning - mars
Utvärderingsträff med rolig aktivitet - maj


Anmäl dig direkt till lisa@hallandsidrotten.se - antalet platser är begränsat!

short_text    Skrivet av Cecilia Andersson 15 oktober 2018