Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kompensationsstöd för Coronakrisen

Den 1 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar runt omkring i Sverige. Kompensationsstödet är regeringens stödpaket till idrotten på grund av Coronakrisen. Ansökan är öppen 1 maj - 15 maj 2020.

Läs mer och ansök via länken:

www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar

short_text    Publicerat av Cecilia Andersson 2020-04-28, kl 10:55