Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Information kring uppstart av matchspel

Innebandyns träning och matchspel är pausat ytterligare en tid till framöver. Vi kommer att behöva vänta in vad som sker efter den 24 januari gällande den lokala smittspridningen innan vi överhuvudtaget kan säga något mer kring matchspel och träning i distriktet och distriktets serier.

När det gäller de olika scenario som tidigare presenterats hoppas vi just nu på Scenario 3, med spel från 1 mars 2021, och att vi ska kunna arbeta efter det. 

Det kommer inte kallas till något separat möte kring tävlingsverksamheten som det ser ut nu, utan det blir en punkt på Tävlingskonferensen den 31 januari 2021.

Om din förening inte anmält någon till den digitala tävlingskonferensen som äger rum den 31 januari 2021, kl 10.00, så gör gärna det. Skicka namn och mailadress på den som ska representera din förening till halland@innebandy.se.

 

 

short_text    Publicerat 2021-01-11, kl 17:15