Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Halland rekommenderar fortsatt spel utan publik

FHM har annonserat att idrotten har möjlighet att utöka SITTANDE publik till 300 personer, förutsatt att alla restriktioner kring avstånd och trånga
sektioner kan hållas och följs fullt ut. 
Hallands Innebandyförbund REKOMMENDERAR FORTSATT SPEL UTAN PUBLIK
I de fall föreningen vill spela med mer i publik än tidigare så ska en kontakt tas med Polismyndigheten för att meddela att ni utökar publiken vid matcher. Tänk på att sittplatser måste vara anvisade, max två i sällskap och 1 meters avstånd gäller (för er som har möjlighet och vill utöka).
Vi vill också att eventuella hallriktlinjer som ligger på vår hemsida uppdateras om ni har för avsikt att ändra förutsättningarna för publik i era hallar
från och med den 1/11 2020.

short_text    Publicerat av Cecilia Andersson 2020-10-27, kl 11:10