Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Övergångspolicy

Hallands Innebandyförbund (HIBF) anser att det viktigaste för barn är att man är aktiv i någon idrott. Att selektivt välja ut spelare och toppa eller värva för att nå resultat är inget som varken innebandyn tror på eller forskning visar ger elitspelare i framtiden.

HIBF ser det därför som viktigt att behålla så många som möjligt i spel så länge som möjligt vilket bl a sker genom att göra alla i laget delaktiga. Rörelseglädje är ett av ledorden i detta resonemang.

  

Syfte
Syftet med en gemensam övergångspolicy för alla halländska föreningar är att undvika värvningar bland allt för unga spelare, samt att få ett bra klimat kring de övergångar som sker i distriktet.

Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde tillsammans med sina kamrater fram till dess att de är i gymnasieåldern, dvs passerat den röda nivån i SIU-modellen. 

- Vi vill med denna övergångspolicy förbättra samarbete och dialog mellan föreningar i distriktet. 

- Att föreningen verkar för att ungdomspelare från andra föreningar inte tas emot förrän en dialog förts med spelarens moderförening.

- Att föreningen vid samtliga övergångar tar kontakt med moderföreningen innan kontakt tas med spelaren.

Det är föreningens ansvar att informera ledare och föräldrar inom sin föreningen gällande övergångspolicyn och dess innebörd!

Den förening som skriver under policyn kommer att finnas med på Hallands Innebandyförbunds hemsida. För att vara ”Rekommenderad Förening” är det ett krav på att skriva under övergångspolicyn. 

 

Kontaktperson
Varje förening skall ange en kontaktperson som ansvarar för att övergångspolicyn följs. Kontaktuppgifter till ansvarig ligger på Hallands Innebandyförbunds hemsida och det är föreningens ansvar att se till att uppgifterna är korrekta, www.hallandsibf.se.

Vid spelares önskemål om övergång till annan förening skall den nya föreningens kontaktperson ta kontakt med moderföreningens kontaktperson.

  

Skulle någon spelare behöva göra en övergång så skall föreningen följa arbetsordningen nedan: 

  •  Meddela spelaren att föreningen kommer kontakta föräldrar och den andra föreningen innan övergången påbörjas. 
  •  Diskutera med alla parter (föräldrar, ledare i båda föreningarna, samt spelaren) om varför spelaren vill byta förening.
  •  Försök nå en lösning i moderföreningen, då det är viktigt med flera lag och föreningar i närområdet.
  •  Skulle spelaren ändå behöva byta föreningen efter ovanstående punkter följts och alla är överens, är spelaren fri att byta förening. 

 

Konsekvens vid brott mot övergångspolicy
HIBF förbehåller sig rätten att ta bort ”Rekommenderad förening” från förening som missköter spelarrekrytering/spelarövergångar på ungdomsspelare.

 

Kontaktperson:

Kustens IF

Otto Budenberg

0702-616260

info@kustensif.se

Falkenbergs IBK

Staffan Sjöberg

0727-660516

staffan@fibk.info

Viskadalen IBK

Mikael Strömkvist

0737-105139

familjen.stromkvist@tele2.se

Frillesås FF

Mikael Claesson

0705-494644

clabbe78@live.se

Onsala IBK

David Rydbeck

076-1618177

kansli@onsalainnebandy.se

Sandö IBK

Richard Mörlid

070-4580673

sportchef@sandoibk.com

Vinbergs IBS

Jörgen Larsson

076-7959519

larsson007@icloud.com

IBK Oskarström

Alle Edlund

070-9999498

ibkoskarstrom@gmail.com

Åsa IF

Fredrik Hafsten

070-2875265

innebandy@asaif.com

Veddige IBK

Frida Bernander

0709-523852

frida.bernander@hotmail.com

Tvååkers IBK

Anki Ferm 

0703-940424

ankiferm@tvaakersibk.se

Varla IBK

Johan Manning

0701-807118

johan.manning@varlaibk.nu

Fyllinge IBK

Matilda Karlsson

0736-137637

matilda.karlsson@asperofriskolor.se

Halmstads IBK

Magnus Forsberg

0763-093909

forsbergkakel@gmail.com