Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Mötesdagar styrelse 2021/2022

MÖTESDAGAR 2021/2022

 

Måndagen den 14 juni, konstituerande möte via Teams

Måndagen den 23 augusti, kl 18.00, kansliet i Varberg

Måndagen den 6 september, kl 19.00, Ordförandedialog, Björkängs Vägkrog

Måndagen den 11 oktober, kl 19.00, Teams

Måndagen den 6 december, kl 18.00, kansliet i Varberg

Måndagen den 17 januari, kl 19.00, Teams

Måndagen den 7 mars, kl 19.00, Teams

Måndagen den 11 april, kl 19.00, ordförandedialog, Björkängs Vägkrog

Eventuell Verksamhetskonferens/möte 22-24april, fysisktmöte

Måndagen den 9 maj, kl 19.00, Teams

Årsmöte måndagen den 13 juni 2022