Årets Eldsjäl

Lisette Wallström 2017/2018
Pristagaren tog med fast och noggrann hand över ordförandeskapet i en av Hallands nordliga föreningar. Föreningen är den förening som har störst damverksamhetoch brinner för domarutvecklingen i föreningen och distriktet.

Genom att vara ”om sig och kring sig” så har hon drivit fram sin förening till att arbete med saker som finns på framtidens agenda.

Genom viljan att se sin föreningen vara mer än en innebandyförening har hon drivit utvecklingen i sin förening framåt på ett positivt sätt som gynnar barn och ungdomar i Onsala.

Utan pristagaren hade hennes rosa förening inte varit där de är idag.

Det är därför med glädje, stolthet och stor tacksamhet vi 2017/2018 delar ut priset ”Årets eldsjäl” till Onsala Innebandyklubbs Lisette Wallström.

 

Mikael Erheden 2016/2017
Pristagaren i denna kategori personifierar begreppet ”eldsjäl” på ett sätt som få andra ledare i distriktet. Hans ledarskap och drivkraft har i under många år gynnat hans förening.

Hans engagemang har pågått hela tiden under den halländska innebandyns existens. Uppdragen i sin förening har avlöst varandra och allra bäst har det förmodligen blivit under de senare åren, som ledare för lag i sin förening. Vid flertalet gånger under säsongen har förbundet uppmärksammats av andra ledare, domare och spelare om hur ”bra” denna människa är för vår innebandy.

Utan pristagaren hade hans blå förening inte varit där de är idag. Det är därför med glädje, stolthet och stor tacksamhet vi 2016/2017 delar ut priset ”Årets eldsjäl” till Vinberg Innebandysällskaps Mikael Erheden. 

 

Roger Nordin 2015/2016
Pristagaren i denna kategori personifierar begreppet "eldsjäl" på ett sätt som få andra. Hans engagemang och drivkraft har under många år gynnat halländsk innebandy i allmänhet och han förening i synnerhet.

Hans engagemang har under åren gällt allt från den stora strukturen i förbundets tävlingsverksamhet till den lilla strukturen i det enskilda laget i föreningen, tiden däremellan fylls av diverse möten och kassörsrollen i sin förening.

Utan pristagaren hade hallänska innebandy inte varit där den är idag. Utan pristagaren hade hans svartlila förening inte varit där de är idag. Hallands Innebandyförbund vill på detta modesta sätt visa uppskattning för en person som genom åren bidragit till att stärka sporten innebandy i Halland på ett enastående sätt. Det är därför med glädje, stolthet och stor tacksamhet vi 2015/2016 delar ut priset "Årets eldsjäl" till Hallands och Varlas Roger Nordin.

 

Mike Bengtsson 2014/2015
Hallands första pristagare i denna kategori personifierar begreppet ”Eldsjäl” på ett sätt som saknar motstycke. Hans engagemang och drivkraft har i årtionden gynnat hallänsk innebandy i allmänhet och hans förening i synnerhet.

Hans kontrollbehov har medfört att han besuttit snart när varje post i såväl förbund som förening. Utöver det har han hunnit döma på högsta nivå och varit ledande för flera distriktslag. Det verkar som om prisdagarens dygn har 

30 timmar och veckorna 10 dagar. På något annat sätt är det svårt att se hur han får ihop sitt bidrag i såväl förening som förbund.

Utan pristagaren hade halländsk innebandy inte varit där den är idag. Utan pristagaren hade hans kära förening inte varit där de är idag. Utan pristagaren hade dessutom innebandyn i Halland varit lite tråkigare.

Hallands Innebandyförbund vill på detta modesta sätt visa uppskattning för en person som genom åren bidragit till att stärka sporten innebandy i Halland på ett enastående sätt. Det är därför med glädje, stolthet och stor tacksamhet vi 2014/2015 delar ut priset ”Årets eldsjäl” till Hallands och Tvååkers Mike Bengtsson.