Domarutbildningar

Matchledare (ML)/FDU 
Rekommenderad för Grön och Blå nivå.
Kurslängd 4 timmar.
Kursen innehåller: Regelkunskap, Ledarskap & Kommunikation, Placering.

Distriktsdomare 1 (DD1)/Ungdomsdomare Röd
Motsvarar tidigare GU 1.
Kurslängd 13,5 timmar
Kursinnehåll: Regelkunskap & Bedömning, Ledarskap, Kommunikation, Placering

Distriktsdomare 2 (DD2)/GU 2 - Är oförändrad säsongen 18/19
Kurslängd 13,5 timmar.

Distriktsdomare 3 (DD3)/GU 3 - Är oförändrad säsongen 18/19
Kurslängd 13,5 timmar.

Distriktsdomarutbildning Licens utveckling
Kurslängd 13,5 timmar.

Distriktsdomarutbildning Licens
Kurslängd 8 timmar.