Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Domarutbildningar

För att vara behörig att döma matcher måste domare innan VARJE säsong genomföra domarutbildning.

Matchledare

Från det år man fyller 15 år (född 2006) är man behörig att gå Matchledare. Efter genomförd utbildning får domaren döma Sammandrag på Blå och Grön nivå. Föreningsdomarutbildningarna kan arrangeras på hemmaplan.

Distriktsdomare

De tre första åren utbildas samtliga distriktsdomare, oavsett klassificeringsnivå, via tre Distriktsdomarutbildningar (1, 2 Udda och 2 Jämn).

Därefter utbildas domaren via Distriktsdomare Fortbildning eller Licenskurs. Distriktsdomare Fortbildning är obligatorisk för domare som kan vara aktuella att döma återbudsmatcher eller provmatcher i herrar/damer division 1, döma SDF-SM, samt önskar bli nominerade till förbundsdomare.

 

Distriktsdomare 1

Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma på distriktsnivå. Denna utbildning går man bara en gång oavsett om man väljer att fortsätta döma efter sitt första år eller inte. Utbildningen arrangeras över två dagar och lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 1 är 16 år(född 2005).

Distriktsdomare 2 (Udda och Jämn)

Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare dessa utbildningar. De kommer arrangeras vartannat år, båda utbildningarna måste genomföras innan domaren går vidare i utbildningsstegen. Båda kurserna är tvådagarsutbildningar. Lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 2 är 17 år (född 2004).  

Licenskurs

Licenskurs är för de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking och inte har avsikt att gå vidare i sin domarkarriär. Domaren har stor erfarenhet och dömer enbart i Halland. Licenskursen är en endagsutbildning på 8 timmar. 

Distriktsdomare Fortbildning Lokal

Distriktsdomare Fortbildning Lokal är för de domare som just nu inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking, men i framtiden ser möjligheter att ta sig upp på förbundsserienivå. Distriktsdomare Fortbildning Lokal riktar sig till den del av domarkåren som inte har dömt mer än 3-6 år på distriktet och har ett intresse för att utveckla sitt domarskap eller för dig som är mycket intresserad av att utveckla ditt domarskap ytterligare. Distriktsdomare Fortbildning Lokal är en tvådagarsutbildning.

Distriktsdomare Fortbildning Regional

Distriktsdomare Fortbildning Regional är för de domare som har för avsikt att avancera i sin karriär.

Distriktsdomare Fortbildning Regional är en tvådagarsutbildning dit Hallands IBF nominerar domare. Utbildningen arrangeras av Svenska Inneandyförbundet på tre platser i landet.