Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Domarutbildningar

Matchledare
Från det år man fyller 15 år (född 2004) är man behörig att gå Matchledare. Efter genomförd utbildning får domaren döma Sammandrag på Blå och Grön nivå. Föreningsdomarutbildningarna kan arrangeras på hemmaplan.
Kurslängden är 4 timmar. 

Distriktsdomare 1
Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma på distriktsnivå. Denna utbildning går man bara en gång oavsett om man väljer att fortsätta döma efter sitt första år eller inte.
Kursen arrangeras över två dagar, kurslängden är  13,5 timmar.
Lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 1 är 16 år(född 2003).

Distriktsdomare 2 (Udda och Jämn)
Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare dessa utbildningar. De kommer arrangeras vart annat år, båda utbildningarna måste genomföras innan domaren går vidare i utbildningsstegen.
Båda kurserna är tvådagars utbildningar, kurslängden för varje utbildning är 13,5 timmar.
Lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 2 är 17 år(född 2002).  
  
Distriktsdomare Fortbildning Lokal
Distriktsdomare Fortbildning Lokal är för de domare som just nu inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking, men i framtiden ser möjligheter att ta sig upp på förbundsserienivå. Distriktsdomare Fortbildning Lokal riktar sig till den del av domarkåren som inte har dömt mer än 3-6 år på distriktet och har ett intresse för att utveckla sitt domarskap eller för dig som är mycket intresserad av att utveckla ditt domarskap ytterligare.
Distriktsdomare Fortbildning Lokal är en tvådagars utbildning, kurslängden är 13,5 timmar.

Licenskurs
Licenskurs är för de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking och inte har avsikt att gå vidare i sin domarkarriär. Domaren har stor erfarenhet och dömer enbart i Halland.
Kurslängden är 8 timmar.

Distriktsdomare Fortbildning Regional
Distriktsdomare Fortbildning Regional är för de domare som har för avsikt att avancera i sin karriär.
Distriktsdomare Fortbildning Regional är en tvådagarskurs dit Hallands IBF nominerar domare. Utbildningen arrangeras av Svenska IBF på tre platser i landet.