Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Vår vision och idé

Innebandy för alla, tillsammans!
För oss innebär distriktslagsverksamheten en del i utbildningen av innebandyspelaren med sikte på spel i distriktets seniorlag. Alla spelare i distriktet kommer inte att bli elitspelare eller spelare i distriktslagen. Men vår målsättning är att vara med och utbilda så många som möjligt, så långt som möjligt och att se till att bygga intresse för att fortsätta med innebandyn i någon form.

 

Verksamhetsidé
Vi vill, tillsammans med våra föreningar, utbilda innebandyspelare med sikte på spel i distriktets seniorlag.
Detta gör vi genom att:
erbjuda ungdomsspelare i Halland möjligheten att delta i ett utbyte med andra innebandyspelare i SDF-SM.
erbjuda en verksamhet som innehåller grunder för social fostran.
erbjuda en utvecklande verksamhet och individuell utveckling för spelaren.
ha ledare med förmåga att leda, utveckla, utbilda och kommunicera.
ha ledare som samverkar med föreningarna i distriktet.

 

Förbundet
Ungdomsverksamheten inom Hallands Innebandyförbund innefattar tjejer och killar som skall representera Halland i SDF-SM och de som deltager i vår breddverksamhet. Styrelsen, tillsammans med tjänstemän, ansvarar för distriktslagen.

 

Ledare
Varje lag skall ha minst 2 ledare, där ledarens innebandykunnande står alltid i centrum, men är inte tillräckligt om ledarskapet inte är föredömligt.

 

Spelare
En spelare i Hallands distriktslag skall ha inställningen till att alltid göra sitt och lagets bästa, så väl på träning som vid match. Under distriktslagssamlingar och matcher är spelaren en representant för Hallands Innebandyförbund och skall vara väl medveten om de förutsättningar och mål som gäller för verksamheten.

Spelaren skall aktivt deltaga i en halländsk innebandyförenings träningar och verksamhet.

 

Föräldrar och förening
Förening och föräldrar skall vara intresserade och engagerade i innebandyverksamheten runt spelaren. Det är viktigt att spelarens föreningar och föräldrar uppmuntrar spelaren att upprätthålla en positiv anda på och utanför plan. Hallands Innebandyförbunds mål och riktlinjer skall accepteras och därmed också våra ledares sätt att sköta verksamheten. Se allt det positiva med att just Er spelare eller Ditt barn är med och utvecklar innebandyn och sig själv som innebandyspelare! Bäst gör han/hon sin utveckling själv och i en egen miljö, men aldrig utan stöd från förening och förälder. Spelaren får livserfarenhet och ett minne för livet tillsammans med andra spelare med samma intresse – innebandy!