Seriekrav Rödnivå

Ålder på spelare som spelar på röd nivå är 12-16 år.   

Flickor Röd Junior
Speltid, 3 x 20 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2006 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2005.

Flickor Röd 1
Speltid, 3 x 20 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2006 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2005.

Flickor Röd 2
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2007 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2006.

Flickor Röd 3
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2008 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2007.

Flickor Röd 4
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Resultatrapportering.
Tillåten ålder på spelare är 2008 eller yngre. Lag med dispens markeras med *.

 

 

Pojkar Röd 1
Speltid, 3 x 20 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2006 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2005.

Pojkar Röd 2-3
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Liverapportering av match.
Tillåten ålder på spelare är 2007 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2006.

Pojkar Röd 4-5
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Resultatrapportering.
Tillåten ålder på spelare är 2007 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2006.

Pojkar Röd 6-8
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Resultatrapportering.
Tillåten ålder på spelare är 2008 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2007.

Pojkar Röd 9-10
Speltid, 3 x 15 minuter rullande tid (3 sista minuterna effektiv speltid). Resultatrapportering.
Tillåten ålder på spelare är 2009 eller yngre. Generell dispens för två spelare födda 2008.

Lag markerade med * undantas dispensregler.


Förutsättningar åldersstruktur

Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens 06-08 och en *.    

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.   


Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen. 
2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål. 
3. Finns yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien. 


Matchspel

Match spelas med 5 utespelare och målvakt. 
Planstorlek 20 meter x 40 meter (dispens kan ges för minsta måtten 18 meter x 36 meter).  Ordinarie målbur ska användas. 

Matchtid 

Matchtiden i Röd 1 är 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.   
Matchtiden i övriga Röda matcher är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid.    

Periodvila är alltid 5 minuter. 

Tid på plan för uppvärmning är minst 10 minuter.

Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem ska, i största möjligaste mån, startas inom tiderna;   
Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00  

Innan match

Senast 24 timmar innan match ska bortalag ha lagt in sin laguppställning i IBIS. Förening som ställer upp med lag i samma serie har rätt att avstå inbördes möte, detta meddelas minst en vecka innan tänkt spelomgång. Då tilldelas båda lagen 0 poäng och målskillnaden 0-0.     

Spelare 

Spelare som deltager i spel på röd nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojklagsmatcher utan dispens.   

Glasögon ska alltid användas av spelare på röd nivå.   

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.   

Det är tillåtet för lag på röd nivå att spelare markerad som målvakt, även får delta som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.      

Ledare 

Vid match på röd nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.     

Spelschema 

Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematch. På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen.   Innan seriematch på röd nivå 

Arrangerande lag ska:   

- Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare.

- Bemanna sekretariat med minst 2 personer.

- Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen.

- Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.

- Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.

- Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat.

- Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad.      

Liverapportering under seriematch på röd nivå 

Arrangerande lag ansvarar för att matcher liverapporteras i serierna Flickor Röd 1, 2 och 3, samt Pojkar Röd 1, 2 och 3. Övriga serier är låsta för händelserapportering.     

Efter seriematch på röd nivå 

Arrangerande lag ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.   

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.   

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.     

Protokoll 

De domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   

När domare tillsatts av föreningen är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   

Resultatrapport 

I de matcher som inte liverapporterats är det hemmalaget som ansvarar för att rapportera in resultat i IBIS senast 24 timmar efter avslutad match.     

Klassificering/Omlottning 
Under hösten har lagen placerats in efter serieläggningsmöte och föregående säsongers placeringar.
Nya lag har i samråd med förening placerats i lämplig serie.

Tre lag kommer efter höstens serier att flyttas upp till serien över, nytt seriespel genomförs.
      

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS