Damer Div 2/Damjunior, 3 x 20 min, Effektiv speltid 
Herrar Div 4, 3 x 20 min, Effektiv speltid     
  

Förutsättningar 
Damer Div 2/Damjunior och Herrar Div 4 är serier med fri anmälan och blandad lagstruktur.

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.     


Matchstartstider 
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;   

Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00      


Representation Damsenior Div 2/Damjunior 
I Damer Div 2/Damjunior är lägsta ålder på spelare 2009.

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatchen, Damer Div 1 får deltaga i Damer Div 2.

Om förening har två lag i lägsta serie får spelare fritt flytta mellan lagen. 


Representation Herrsenior Div 4
I Herrar Div 4 är lägsta ålder på spelare 2008.

Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från föreningens senaste matcher i överliggande representationslag/reservlag får deltaga i reservlag.    

Om föreningen har ett lag 3 gäller följande för lag 3; max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt från senaste spelade matcherna (sammanlagt från representationslag och lag 2) får deltaga i lag 3. Målvakten förutsätts vara målvakt i båda matcherna.   


Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en skriftlig anmärkning av Hallands Innebandyförbund. Vid en andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar då beslut om åläggande av ny utbildning, samt eventuell anmälan till bestraffning, innan ny ledarlicens återigen kan erhållas.

En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.      

En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

Serieindelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser 
Ett representationslag som vinner serie har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag. 

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma- och ett bortamöte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.     


Matchprotokoll 
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.   

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och eventuell komplettering/ korrigering. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.    

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Protokollet ska innan matchstart ha undertecknats av respektive lagledare. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha giltig ledarlicens.   

Under matchen ska protokoll och liverapportering (IBIS) föras. I protokoll och IBIS noteras period och tid för händelser. Händelser som noteras är mål (genom målskytt och passningsläggare), straffslag, timeout, utvisning (utvisad spelares/ledares nummer (L1-L5)) samt utvisningskod. Protokollföraren ska endast notera uppgifter meddelade från domaren.   

Protokollföraren ska omedelbart efter uppgift från domare kontrollera att spelare finns noterad på matchprotokollet och ge klartecken till domare.   
Sekretariat ska efter match tydligt fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon under dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen.     


Rapportering av matchresultat 

Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.   

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS