Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Grön nivå

Matchspel GRÖN 2021/2022

Gröna matcher spelas för 6-9 år. Det innebär att man får vara född 2012 eller senare. Flexibilitet och enkelhet är några av nyckelorden. Arrangemangen skall vara lättsamma och underhålla barnen och gynna den tekniska utvecklingen i unga år.

 

Sammandrag på grön nivå
Svår - Födda 2012/2013
Lätt - Födda 2014/2015


Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens och 10-14 en *.

Matchspel
Match spelas med 3 utespelare och målvakt eller 3 utespelare utan målvakt (anges på spelschemat).

Planstorlek 10 meter x 20 meter (högsta nivån på mått 12 meter x 22 meter). Juniormål (90x120) ska användas vid spel med målvakt. Vid spel utan målvakt, används den lilla målburen. Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren.

Det är tillåtet för lag på grön nivå att spelare som markerats som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Byte av målvakt får endast ske vid de byten som domaren blåser av för, såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet. Överårig målvakt får ej deltaga som utespelare.

När målvakten har bollen ska samtliga spelare i motståndarlaget backa hem till defensiv planhalva. För att flytta fokus till spelet, så godkänns enbart de mål som görs när spelare befinner sig på offensiv planhalva. Om något lag leder matchen med 5 mål eller fler får det lag som ligger under spela med en extra utespelare tills matchen är oavgjord igen. Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

 

Matchtid
Matchtiden är 1 x 15 minuter (rullande speltid), med avbrott för byten som sköts av domaren.

 

Spelare
Spelare som deltager i Sammandrag ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha en individuell licens.

Flickor får spela i pojkmatcher utan dispens.

Glasögon ska alltid användas av spelare på grön nivå.

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen. Överårig spelare (född 2011) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan via hemsidan.

 

Ledare
Vid match på grön nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet. Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragen licens ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.

 

Spelschema
På www.hallandsibf.se finns aktuellt spelschema, var alltid uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsong. Uteblivet deltagande vid sammandrag måste meddelas via mail till halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum. Föreningen erläggs då en administrativ avgift.

 

Innan Sammandrag på grön nivå
Arrangerande lag ska:

- Bjuda in alla lag som ingår i Sammandraget en vecka innan.
- Tillsätta två matchledare (minst en per spelplan).
- Bemanna sekretariat med minst 2 personer.
- Skriva ut, och ta med, deltagarprotokoll till alla lag som spelar i Sammandraget.
- Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.
- Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.

 

Under Sammandrag på grön nivå
Matcher i Sammandrag på nivå grön nivå spelas 1 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål och byten (ungefär varannan minut).

Sammandrag på grön nivå spelas med mycket förenklade regler. På grön nivå tillämpas frislag i stället för utvisning i ALLA situationer. Matchledaren förklarar för spelarna vad som är rätt och hjälper till att utbilda våra spelare. Se till att ha en bra dialog mellan ledare och matchledare, fråga matchledaren om något är oklart under matchen.

På grön nivå fyller sekretariatet inte i målgörare eller matchresultat på deltagarprotokollet.

 

Efter Sammandrag på grön nivå
Arrangerande lag ansvarar för att:

- Deltagarprotokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller mailas till protokoll@hallandsibf.se
- Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till Sammandraget, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under Sammandraget.

 

Matchspel Grön 2021/2022