Ålder på spelare som spelar på blå nivå är 9-12 år.
Enligt TB kap 1 § 1 ska innebandy fr.o.m. 6 år till 12 år genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala förutsättningar gäller i enlighet med dessa seriekrav.


Matchspel/Sammandrag på Blå nivå 
Svår - Födda 2011 eller yngre 
Medel - Födda 2012 eller yngre 
Lätt- Födda 2013 eller yngre

Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens 11/12 och en *.

Matchspel
Match spelas med 4 utespelare och målvakt.

Planstorlek 15 meter x 30 meter. Juniormål ska användas (90x120). Målvaktsområde (1 meter x 2,5 meter) ska tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren, samt målområde (4 meter x 5 meter).

Det är tillåtet för lag på blå nivå att spelare markerad som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier.

Matchtiden är 3 x 15 minuter (rullande speltid) på svår nivå.

Matchtiden är 2 x 15 minuter (rullande speltid) på medel och lätt nivå.

Spelare 
Spelare som deltager i spel på blå nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Innan match ska samtliga spelare som avses deltaga i matchspel läggas in i IBIS.

Glasögon ska alltid användas av samtliga spelare på blå nivå. Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.

Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en skriftlig anmärkning av Hallands Innebandyförbund. Vid en andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar då beslut om åläggande av ny utbildning, samt eventuell anmälan till bestraffning, innan ny ledarlicens återigen kan erhållas.
 
En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.   


Spelschema 
Det är alltid hemmalaget som är arrangerande lag vid seriematch. På www.hallandsibf.se hittar du aktuellt spelschema, håll dig uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsongen.  


Innan seriematch på blå nivå
Arrangerande lag ska:   

- Tillsätta domare i de matcher som döms av Föreningsdomare.
- Bemanna sekretariat med minst 2 personer.
- Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen.
- Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar.
- Bygg sargen i rätt storlek och upprätta sekretariatet.
- Kom i tid så att det gästande laget blir välkomnat.
- Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad.      


Efter seriematch på blå nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att sekretariat under/efter match fyller i händelser på matchprotokollet, matchresultat, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet.   

Sekretariatet ska se till att domarna skriver under protokollet.   

Vid matcher där domare tillsatts av Hallands Innebandyförbund ska domarna ersättas med kontant betalning, Swish eller enligt de direktiv som gäller för bankbetalning.   

Protokoll 
De domare som tillsätts av Hallands Innebandyförbund ansvarar för att matchprotokoll och eventuella övriga rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   

När domare tillsatts av föreningen är det föreningens ansvar att matchprotokoll och eventuella rapporter insänds till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg, alternativt mailas till protokoll@hallandsibf.se. Protokoll ska vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match.   


Resultatrapport 
I de matcher som inte liverapporterats är det hemmalaget som ansvarar för att rapportera in resultat i IBIS senast 24 timmar efter avslutad match.     


Klassificering/Omlottning 
Under hösten har lagen placerats in efter serieläggningsmöte och föregående säsongers placeringar.

Efter höstens serier kommer två eller tre lag att flyttas upp till serien över och ett nytt seriespel genomförs.


KOM IHÅG - VI PUBLICERAR ALDRIG RESULTAT ELLER TABELLER PÅ BLÅ NIVÅ!

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS