Tävlingsavgifter

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2) 6 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2) 12 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3) 4 000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3) 8 000 kr

Urdragningsavgift övriga serier 6 000 kr

Urdragningsavgift DM 5 000 kr

WO avgift seriespel senior (per match) 3 000 kr + kostnader

WO avgift seriespel röd nivå 1 500 kr + kostnader

Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå) 500 kr

Matchflytt efter 1 oktober 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare

4 arbetsdagar eller senare 1 000 kr

1 arbetsdag eller senare 3 000 kr (samt att halva domararvodet faktureras)

1 arbetsdag eller senare (röd nivå) 1 000 kr (samt att halva domararvodet faktureras)

Sen matchflytt där förening tillsätter domare

4 arbetsdagar eller senare 500 kr

Flytt av match utan ansökan (per förening) 2 000 kr

 

Straffavgifter

Domare

Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle 500 kr

Förening som missköter domarutbetalning (per tillfälle) 1000 kr

 

Övrigt

Ansökan om dispens (per spelare) 500 kr

Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag) 500 kr

Ej inlagda föreningsuppgifter i IBIS 1000 kr

+ per lag 500 kr

Ej liverapporterad match 500 kr

Ej närvarande vid obligatorisk föreningsträff 1000 kr

Ej resultatrapporterad match (per missat resultat) 500 kr

Nonchalerande av licensförfarandet 3 000 kr

Nonchalerande av tävlingsbestämmelser (tex domartillsättning) 3000 kr

Saknad ledarlicens/tillfälle 1 000 kr

Okvalificerad spelare/tillfälle 1 000 kr

Protestavgift (per match) 2 000 kr

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS