Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Utvärdering domarutbildning

Här tar vi tacksamt emot din feedback på den utbildning du genomfört.

Utbildningens innehåll och material är styrt av Svenska Innebandyförbundet. Med hjälp av utvärderingen vill vi ta med dina tankar och inspel i diskussionerna kring utvecklingen av framtida utbildningar.