Domarlicens

Domarlicens erhålls genom att du deltager på anvisad domarkurs arrangerad av Hallands Innebandyförbund.

Domarkurs måste genomgås varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).

För att erhålla domarlicens i Halland krävs att domaren genomgår sin utbildning i Halland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. Detta ska då ske i samråd med Hallands Innebandyförbund. Om domare genomför utbildning i annat distrikt tillkommer avgift på 500 kronor för att domaren ska erhålla domarlicens och klassificeras i Halland.

Samtliga domare som genomgår Distriktsdomare 1 eller högre utbildning ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren genomgår utbildning. Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vartannat år. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå.

 

Utbildning ‐ DOMARE

Datum

Plats

Tid

Anmälan

Kostnad

Licensdomare

19 aug

Varberg

10.00-18.00

11 aug

1900

Distriktsdomare Fortbildning Lokal

26 aug

Varberg

9.00-18.00

17 aug

1900

Distriktsdomare 1

24 sep

Varberg

9.00-18.00

14 sep

1900

Distriktsdomare 1

10 sep

Halmstad

9.00-18.00

1 sep

1900

Distriktsdomare 1

9 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

1 sep

1900

Distriktsdomare 2 Udda

3 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

25 aug

1900

Distriktsdomare 2 Udda

24 sep

Varberg

9.00-18.00

14 sep

1900

Matchledare

19 sep

Kungsbacka

17.00-21.00

14 sep

1100

Matchledare

20 sep

Halmstad

17.00-21.00

14 sep

1100

Matchledare

28 sep

Varberg

17.00-21.00

22 sep

1100

Kvinnlig Domare Pekar
Aktuella utbildningar och event
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS