Domarlicens

Domarlicens erhålls genom att du deltager på anvisad domarkurs arrangerad av Hallands Innebandyförbund.

Domarkurs måste genomgås varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).

För att erhålla domarlicens i Halland krävs att domaren genomgår sin utbildning i Halland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. Detta ska då ske i samråd med Hallands Innebandyförbund. Om domare genomför utbildning i annat distrikt tillkommer avgift på 500 kronor för att domaren ska erhålla domarlicens och klassificeras i Halland.

Samtliga domare som genomgår Distriktsdomare 1 eller högre utbildning ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren genomgår utbildning. Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vartannat år. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå.

 

Utbildning ‐ DOMARE

Datum

Plats

Tid

Anmälan

Kostnad

Licensdomare

27 aug

Varberg

10.00-18.00

20 aug

1900

Distriktsdomare

Fortbildning Lokal

20 aug

Varberg

9.00-18.00

13 aug

1900

Distriktsdomare 1

25 sep

Varberg

9.00-18.00

17 sep

1900

Distriktsdomare 1

18 sep

Halmstad

9.00-18.00

10 sep

1900

Distriktsdomare 1

11 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

3 sep

1900

Distriktsdomare 2 Jämn

10 sep

Kungsbacka

9.00-18.00

3 sep

1900

Distriktsdomare 2 Jämn

25 sep

Varberg

9.00-18.00

17 sep

1900

Matchledare

26 sep

Kungsbacka

17.00-21.00

14 sep

1000

Matchledare

22 sep

Halmstad

17.00-21.00

15 sep

1000

Matchledare

28 sep

Varberg

17.00-21.00

22 sep

1000

 

Som ny domare anmäler domaren sig antingen till Matchledare (minimiålder 15 år, född 2007) eller Distriktsdomare 1 (minimiålder 16 år, född 2006).

- Domare som genomgått Distriktsdomare 1 anmäler sig till Distriktsdomare 2 Udda.

- Domare som genomgått Distriktsdomare 2 Jämn men inte Distriktsdomare 2 Udda anmäler sig till Distriktsdomare 2 Udda. 

- Domare som genomgått båda stegen på Distriktsdomare 2 anmäler sig till Distriktsdomare Fortbildning Lokal.

 

Anmälan till kurs är bindande efter att anmälningstiden gått ut!

Vid avanmälan efter anmälningstiden gått ut faktureras hela kostnaden för kursen om inte läkarintyg kan uppvisas.

Vid få deltagare eller vid extra ordinära omständigheter förbehåller Hallands Innebandyförbund sig rätten att ställa in kurser.

Matchledarutbildningen subventioneras via Idrottsmedel, se Utbildningssubvention för mer information.

Övriga domarutbildningar subventioneras inte via Idrottsmedel.

 

 

Kvinnlig Domare Pekar
Aktuella utbildningar och event
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS