Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Domarträffar

Varje säsong arrangeras en mittsäsongsträff för de domare som dömer på distriktsnivå i Halland. Inbjudan och information om anmälan kommer till berörda domare.