Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Domartillsättning på distriktet

Domartillsättning
Tillsättning av matcher sker vid ungefär vid fyra tillfällen per säsong och information skickas till berörda domare när matcher är tillsatta i IBIS.

Är du behörig att döma på distriktet och inte får matcher i tillsättningen så kontakta Cilla på kansliet, cecilia.andersson@innebandy.se.


Återbud/Spärra sig för uppdrag
Om du arbetar eller inte kan döma vissa dagar/helger så måste du i god tid innan tillsättningen lägga in ledighet från uppdrag i IBIS, annars kommer du med i tillsättningen. 

 

Grupp för distriktsdomare
Om du är utbildad distriktsdomare och dömer matcher tillsatta av distriktet så ansök om att bli medlem i vår Facebookgrupp "Utbildade distriktsdomare som dömer i Halland". Där kan du enkelt byta matcher eller söka hjälp med ersättare.

 

Förhinder
Om du med kort varsel får förhinder att döma så måste du själv ordna ersättare till din match. Ersättaren ska godkännas av förbundet, så lägg ett mail med matchnummer och domare som ska ta matchen istället till halland@innebandy.se.