Domartillsättning

Tillsättning av matcher sker vid ungefär vid fyra tillfällen per säsong

och information skickas till berörda domare när matcher är tillsatta i

IBIS. Är du behörig att döma på distriktet och inte får matcher i

tillsättningen så kontakta Cilla på kansliet,

cecilia.andersson@innebandy.se.


Återbud/Spärra sig för uppdrag

Om du arbetar eller inte kan döma vissa dagar/helger så måste du i

god tid innan tillsättningen lägga in ledighet från uppdrag i IBIS,

annars kommer du med i tillsättningen. 

 

Grupp för distriktsdomare

Om du är utbildad distriktsdomare och dömer matcher tillsatta av

distriktet så ansök om att bli medlem i vår Facebookgrupp "Utbildade

distriktsdomare som dömer i Halland". Där kan du enkelt byta matcher

eller söka hjälp med ersättare.

 

Förhinder

Om du med kort varsel får förhinder att döma så måste du själv ordna

ersättare till din match. Ersättaren ska godkännas av förbundet, så

lägg ett mail med matchnummer och domare som ska ta matchen

istället till halland@innebandy.se.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS