Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Arvoden 2022/2023

SERIE DOMARTARIFF
Damer Div 1 800 kronor/domare
Damer Div 2 600 kronor/domare
Damjunior 450 kronor/domare
Herrar Div 2 800 kronor/domare
Herrar Div 3 700 kronor/domare
Herrar Div 4 600 kronor/domare
Herrjunior 450 kronor/domare
Nivå Röd 1 eller lägre 400 kronor/domare*
Nivå Blå svår 370 kronor/domare*
Nivå Blå medel och lätt 270 kronor/domare*
Nivå Grön 60 kronor/domare*

Arvoden markerade med * gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode.

 

Träningsmatcher
Arvodet för träningsmatcher, mellan lag i halländska serier, gäller 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet.

Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. 

Övriga träningsmatcher, exempelvis vänskapsmatch eller utländska klubblag, är det upp till arrangerande förening och domare att innan match komma överens om lämpligt arvode.

 

Reseersättning
Domarnas reseersättning, vid färd i egen bil, är 26,50 kronor/mil.
Samåkning till match ska alltid ske, om inte synnerliga skäl föreligger (så som exempelvis annat domaruppdrag med annan kollega i direkt anslutning till aktuell match).
Vid resa med kollektivtrafik ersätts biljettkostnaden, mot uppvisande av kvitto.

Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen). Resväg kortare än en mil, enkel resa, från domares bostad till hall ersätts inte.

 

Restidsersättning
5-8 timmar, 100 kronor
8-24 timmar, 200 kronor

Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. 

Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra ska resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen.

 

Rekommenderade turneringsarvoden
Seniorer, 2x15 min, 300 kronor/domare och match
Seniorer, 2x20 min, 350 kronor/domare och match
Seniorer, 3x15 min, 400 kronor/domare och match
Seniorer, 3x20 min, 500 kronor/domare och match
Juniorer, 2x15 min, 280 kronor/domare och match
Juniorer, 2x20 min, 330 kronor/domare och match
Juniorer, 3x15 min, 380 kronor/domare och match
Juniorer, 3x20 min, 450 kronor/domare och match
Ungdom, 2x15 min, 250 kronor/domare och match
Ungdom, 2x20 min, 300 kronor/domare och match
Ungdom, 3x15 min, 350 kronor/domare och match
Ungdom, 3x20 min, 400 kronor/domare och match