Basportphoto Parafinal B 14

Här kan ni ta del av Stockholm Innebandyförbunds organisation:


Valberedningen
Styrelsen
Domarkommittén (DK)
Tävlingskommittén (TK)
Revisorer
Verkställande Utskottet (VU)

Årsmöte
Verksamhetsinriktning 2023-2024
Värdegrund
Stadgar och Policydokument

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS