Ledarlicens för alla barn- och ungdomsledare

Vid matcher på Grön till Svart nivå är det krav på att samtliga barn- och ungdomsledare inom distriktets verksamhet ska ha giltig ledarlicens. Ledarlicens erhålls genom att ledaren går en utbildning. Första steget oavsett nivå är Grundutbildningen. För att förnya en befintliga licens går ledaren en Fördjupnings- eller Licensfortbildning. Ledaren kan inte gå om en utbildning för att förnya sin licens utan måste välja nästa steg i utbildningsstrukturen. Varje utbildning ger giltig licens i tre (3) år.

Att skapa insikt i SIU ger en bredare kunskap i ansvaret som ledare, både som medlem i en förening men även som medlem inom Svensk Innebandy. Genom matchprotokollet kommer kontroll ske kontinuerligt.

Varje ny utbildning inom Svensk Innebandys utbildningsstruktur ger en ledarlicensperiod som räcker i tre (3) år. Följer man inte förbundets direktiv och krav kommer föreningen i första hand få en tillsägelse och i andra hand tilldelas med en avgift för avsaknad av ledarlicens.

Stockholms Innebandyförbund kommer gör slumpmässiga kontroller på matchprotokollen. Det är varken domarnas eller förening/lags ansvar att rapportera in saknad av ledarlicens.

1. Samtal/e-post till föreningen om utebliven ledarlicens på ledare i båset. StIBF har genom matchprotokoll upptäckt att ledare med ej giltigt eller utebliven ledarlicens närvarat i båset.

2. Föreningen uppmärksammas om kommande utbildningar. Förening blir bestraffad med en avgift på 1 000 kr/ledare/match. Om ledaren blivit uppmärksammad om saknad av ledarlicens och inte genomfört utbildning eller anmält sig till kommande utbildning.

Kan vi skapa och erbjuda en miljö där Svensk Innebandys budskap och motto "så många som möjligt så länge som möjligt" efterlevs leder det till att befintliga spelare fortsätter med innebandy och förhoppningsvis att fler börjar spela innebandy.

Ju fler ledare som utbildas desto fler kommer få insikten om vikten med utbildning och ju fler ledare som är utbildade i båsen desto bättre klimat i hallarna.

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS