Stockholms Innebandyförbunds revisorer, en ordinarie och en suppleant, utses årligen på årsmötet och har som uppgift att granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Utöver dessa båda valda revisorer granskas Stockholms Innebandyförbunds verksamhet av Stockholms Idrottsförbund.

Revisor - Utsedd av årsmötet
Michael Christensson,
Sonora revision AB


Revisorssuppleant - Utsedd av årsmötet
Bodil Nordin,
Lindebergs Grant Thornton AB

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS