FAQ - Frågor och svar kopplat till Covid-19 uppdaterad 27/3 kl.17.14

FAQ - Frågor och svar avseende Coronaviruset Covid-19

Texten uppdaterad 2 april kl.18.09

Senaste nyhet:

Folkhälsomyndigheten förtydligar sina råd till idrotten (2 april)
Nya rekommendationer sätter stopp för tävling och match (1 april)

Senaste publicerade frågor (1/4):

- Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som riktar sig bland annat till idrotten. Vad innebär rekommendationerna?

- De nya rekommendationerna stoppar tävling och match. Men är det fortfarande okej att träna

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för innebandyn?

För innebandyn och idrotten i stort innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.

Läs regeringsbeslutet.

Måste idrottsrörelsen följa regeringsbeslutet?
Ja, det handlar om ett förbud och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället, vilket Svensk Innebandy naturligtvis ska bidra med så gott vi kan.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som riktar sig bland annat till innebandyn. Vad innebär rekommendationerna?
I de nya rekommendationerna, så kallade allmänna råd, finns fem punkter som gäller särskilt för idrottsrörelsen:

- Undvik närkontakt vid idrottsutövande
- När så är möjligt – träna utomhus
- Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper
- Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
- Undvik onödiga resor i samband med idrott

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationerna, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

De nya rekommendationerna stoppar tävling och match. Men är det fortfarande okej att träna?
Ja. Föreningar kan fortsätta träna så länge de följer
Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Det handlar om att undvika närkontakt, helst träna utomhus, begränsa antalet åskådare och att undvika onödiga resor i samband med träningen.

Varför ställs alla matcher in?
Stockholms Innebandyförbunds (StIBF) ställningstagande är att StIBF tillsammans med dess föreningar i distriktet har ett samhällsansvar att inte bidra till ytterligare smittspridning. Vi har redan bekräftade fall i verksamheten och i och med den situation som råder i Region Stockholm så tar vi detta beslut.

Skall vi fortsätta träna?
Vi rekommenderar att varje förening gör sin egen bedömning om man vill fortsätta träningsverksamheten eller inte. Den 13 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etcetera) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare. I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Till Folkhälsomyndighetens vägledning

Hur många får vi vara vid våra sammankomster eller våra offentliga tillställningar?
Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).
Läs mer från Riksidrottsförbundet här
Läs mer från krisinformation.se här

I Folkhälsomyndighetens tidigare vägledning för mindre arrangemang och sammankomster finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.
Till Folkhälsomyndighetens vägledning

RF - Frågor och svar
Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Här svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.
Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vilka matcher ställs in? 
Från den 13/3 gäller: Alla matcher som administreras av Stockholms Innebandyförbund ställs in, dvs seriematcher på blå och röd nivå, juniormatcher i HJ1-3 DJ1-2, Dam div 1-3, Herrar div 2-5 samt slutspel och kval. Beslutet gäller även Knatteligan och sanktionerade cuper fram till 30/4 2020.

Vad innebär det tävlingsmässigt. Hur beslutas serieplaceringar?
Vi kan i detta läge inte ge någon information om vad det tävlingsmässigt innebär. Stockholms Innebandyförbunds tävlingskommitté kommer att besluta om vad som skall gälla. Vi ber om förståelse för det uppkomna läget och att vi behöver tid på oss för att hantera situationen.

Vad innebär beslutet för oss som ska spela JAS?
JAS är en serie som Svenska Innebandyförbundet administrerar, Svenska Innebandyförbundet gick den 13/3 ut med följande information: https://www.innebandy.se/inlaegg/lista/information-gallande-coronaviruset/

Kan vi arrangera cup under mars och april? 
Stockholms Innebandyförbunds styrelse har beslutat att alla sanktioner gällande cuper dras in under mars och april. Det innebär att ni inte kan arrangera sanktionerade cuper.

Vår förening riskerar att drabbas ekonomiskt av beslutet, hur ska vi agera?
Vi har största förståelse för att beslutet kan innebär ekonomiska konsekvenser för den enskilda föreningen. Det är något vi kommer behöva följa upp och återkomma kring. 

Varför ställer ni in seniorspel när SIBF inte gör det?
Stockholm Innebandyförbunds styrelse har beslutat; att med tanke på det läge som råder i Region Stockholm och att viruset klassas som samhällsfarligt, samt har en allmän spridning i samhället så vill StIBF inte bidra till en spridning av viruset och värna om alla individers hälsa och välmående.

Varför skjuter ni inte bara fram säsongen två veckor eller längre? 
Vi bedömer att situationen är allvarlig och att vi behöver vara tydliga för att hjälpa föreningar i sina beslut och planering av sin verksamhet. Vi tror inte att vi om två veckor kan göra en annorlunda bedömning. När vi nu dessutom har bekräftade fall i verksamheten anser vi dessutom att vi behöver vidta alla åtgärder vi kan för att minska smittspridning.

Vad gäller distriktslagsuttagningar i april respektive maj
Tillsvidare är det första tillfället i april inställt. Angående de två uttagningstillfällena i maj ber vi att få återkomma om längre fram. Vi kommer att informera om det på vår hemsida.

FAQ - Frågor och svar om den avslutade säsongen 2019-2020

Kan en serie anses avslutad om den inte är färdigspelad och vem äger i så fall det beslutet? Går det beslutet att överklaga?
Beslut att ställa in kval/playoff är ett administrativt beslut av Stockholms Innebandyförbund i egenskap av att vara den som anordnar tävlingen. Denna typ av beslut går ej att överklaga.

Beslut om att aktuell serietabell, färdigspelad eller inte, ska ses som kvalificerande och till detta kopplad upp-/nedflyttning är ett tävlingsärende som kan överklagas. Beslutsrätt och instansordning enligt Stockholms Innebandyförbundets stadgar, Tävlingsbestämmelserna, Verkställande Utskottet hos Stockholms Innebandyförbund samt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Vad förordar Stockholms Innebandyförbund kring upp- och nedflyttning generellt?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Hur ser Riksidrottsförbundet (RF) på de här frågorna (ej färdigspelade serier, upp-/nedflyttning osv)?
RF:s stadgar berör inte hur en enskild idrott väljer att administrera sin tävling.

Hur har man gjort historiskt när motsvarande situation har uppkommit?
Denna situation är unik, därav finns det ingen historik av något liknande.

Varför spelar man inte klart serier eller slutspel senare?
Situationen med virusets utbredning är omöjlig att förutse. Det går inte idag att med någon säkerhet sätta ett datum för när seriespelet skulle kunna återupptas.

Att spela efter övergångsdatumet 1 maj (Tävlingsbestämmelserna 2 kap. §8, 12, 13) skulle få sportsliga konsekvenser som inte går att överblicka och följdverkningar genom hela seriesystemet.

Varför låter Stockholms Innebandyförbund inte bara lagen vara kvar i den serie de tillhör nu även 2020-2021?
Stockholms Innebandyförbund har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Stockholms Innebandyförbund anser ska upprätthållas även i denna situation.

Har Stockholms Innebandyförbund haft någon dialog med andra specialidrottsförbund kring dessa frågor?
Det har funnits dialog mellan de stora lagbollidrotterna, men varje idrott har specifika förutsättningar och hanterar dessa frågor individuellt. Det kan också ses i de olika vägval som de olika idrotterna har valt i denna situation.

Handbollsförbundet har beslutat att låta samtliga lag med teoretisk chans att gå upp/hålla sig kvar, få spela i bästa möjliga serie. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Stockholms Innebandyförbunds serier har i flertalet serier tre omgångar kvar att spela om, vilket gör att teoretiskt kan 9p delas ut per lag. Vilket leder till ett stort antal lag ges möjlighet att flyttas upp/hålla sig kvar i sina serier. Stockholms Innebandyförbund anser att det påverkar seriesamansättningen inför 2020/2021 allt för mycket.

Ishockeyförbundet har beslutat att låta samma lag vara kvar i sin serie nästa säsong. Varför gör inte Stockholms innebandyförbund på samma sätt?
Ishockeyns serier på förbundsnivå saknar direktnedflyttning, vilket innebär att det inte finns garanterade platser uppåt i seriesystemet. Svenska Ishockeyförbundet har vidare skrivelser i sina tävlingsbestämmelser som enligt Svenska Ishockeyförbundets tolkning omöjliggör upp-/nedflyttning utan att kvalspel genomförs. Stockholms Innebandyförbund har direktnedflyttningsplatser och det finns alltid garanti att lag flyttas upp.

Är det inte orättvist att lag som teoretiskt skulle kunna ha hållit sig kvar i en division nu flyttas ned när serierna inte spelas färdigt?
Spridningen av Coronaviruset har skapat en unik situation i hela samhället där samtliga inomhusidrotter väljer att avsluta sina säsonger. Tävlingskommittén har gjort bedömningen att detta beslut är det bästa för seriesammansättningen 2020-2021 samt den mest rättvisa vägen att gå med tanke på rådande omständigheter.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-04-02, kl 18:42