Påminnelse: Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Publicerad
Basportphoto Parafinal B 14
Foto: B.A.Sportphoto


Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

 

Datum: onsdag 14 juni 2023
Tid:

18.00, fullmaktsregistrering och
lättare förträning serveras från 17.30
Årsmötet inleds med en presentation av  
Parainnebandyn av Parasport Stockholm
Plats: Scandic Hotel, Alvik
 
Mötesordförande: Niclas Westén (föreslagen)Samtliga handlingar enligt nedan är nu utskickade i enlighet med förbundets stadgar.
För anmälan och dokument se här

• Fullmakt
• Dagordning för årsmötet
• Valberedningens förslag till;
  – en ordförande för en tid av två år;
  – tre ledamöter för en tid av två år;
  – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
• Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2022-2023 och verksamhetsinriktning med budget för verksamhetsåret 2023-2024
• Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2022-2023
• Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
• Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
• Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen

Observera att alla dokument kommer skickas digitalt.

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettioåttonde årsmöte!

Alvik 7 juni 2023
Stockholms Innebandyförbund

Dela
Samarbetspartners

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS