Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ungdomsspelare i seniorlag

Text ur tävlingsbestämmelserna som gäller from 1 juli. 

Förening får endast använda spelare som fyller minst 16 år samma år som spelåret
inleds, i tävlingsmatch för seniorlag.

SDF har rätt att bevilja dispens som är individuell och behovsprövad för spelare som
fyller 15 år samma år som spelåret inleds för spel i tävlingsmatcher för seniorlag. Med
individuell och behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom
föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är
för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.

Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.

Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska
behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).

Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag
administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för
ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr.
2021).


SDF har inte rätt att bevilja dispens för spelare som är yngre än 15 år då spelåret
inleds. (ändr. 2021).