Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ungdomsspelare i seniorlag

Svensk Innebandystävlingsbestämmelser 2021-2022

Kapitel 2 Representationsbestämmelser

§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag
 

Förening får endast använda spelare som fyller minst 16 år (född 2005) samma år som spelåret inleds, i tävlingsmatch för seniorlag.

SDF har rätt att bevilja dispens som är individuell och behovsprövad för spelare som fyller 15 år (född 2006) samma år som spelåret inleds för spel i tävlingsmatcher för seniorlag. Med individuell och behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.

Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.

Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).

Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr. 2021).


SDF har inte rätt att bevilja dispens för spelare som är yngre än 15 år då spelåret
inleds. (ändr. 2021).


Smålands Innebandyförbunds lokala förutsättningar 2022-23

Kapitel 2 Representationsbestämmelser

§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag


Ny behovsprövning ska ske senast 31 januari och föreningen är ansvarig för att skicka ny ansökan för personer med dispens till SmIBF.

Dispens ges endast för spel i föreningens lägst placerade seniorlag i seriesystemet.

Dispens kostar 300 kr/person

Godkända ungdomsspelare i seniorlag

OBS! En spelare/förening ska vid uppmaning alltid kunna uppvisa giltigt delgivningsbeslut inför varje match till domare/motståndare.

Uppdaterad: 2022-00-00 kl 00:00

Dispenser godkända fram till den 31 januari 2023 om inget annat datum anges.

Förening: Namn: Lag: Dispens giltig till: