Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Cuper

Cuper eller turneringar som arrangeras av föreningar behöver söka en sanktion av oss för att bland annat licenser och försäkringarna på spelarna ska gälla.

Vi vill ha ansökan senast två månader innan cupen ska spelas. Vissa sanktionen kostar en engångsavgift, se nedan. Avgiften ska sättas in på SmIBFs bankgiro 5795-2285, uppge tävlingens namn och förening.

I tävlingsbestämmelserna finns övriga regler att läsa.

Ansökan om avsteg från SIBF:s gällande tävlingsbestämmelser och -föreskrifter.


Att tänka på:

  • Det är bara innebandyföreningar inom Smålands-/Blekinges distrikt som kan söka.
  • Avsteget gäller endast på de områden som ansökan gäller och enbart på de sätt som angivits.
  • Observera att i klasserna F/P 11 år och yngre - Lag får inte placeras in i nya grupper beroende av resultat från steg 1. Inga resultat,tabeller eller skytte-/poängligor får redovisas eller publiceras.
  • Avsteg ska sökas när förening eller distriktsförbund vill avvika från SIBF:s tävlingsbestämmelser och -föreskrifter. Detta under förutsättning att föreningar anslutna till SIBF ska deltaga.
  • Den sökande parten är därefter skyldig att tala om för deltagande föreningar att avsteg har sökts och för vad, dvs när SIBF regler gäller och inte gäller.
  • Deltagande föreningar ska få denna information i inbjudan och den ska även finnas väl synlig i hallen. Förslagsvis där resultat och övrig spelinformation finns. Även domare ska få tillgång till sanktionerande avvikelser.
  • Matchresultat, tabeller. protokoll, protester och andra saker som kan dyka upp ska senast en (1) vecka efter ska skickas till Smålands IBF.
  • Tävlingsjury ska finnas tillgänglig om något problem skulle uppstå. I den ska det ingå minst tre (3) personer.
  • Vid ev. inställd turnering återbetals inte sanktionsavgiften, då sanktionen redan är behandlad.
  • Detta är en kortfattad information om sanktionsansökan.


Avgifter

A-licens (från 16 år)

3-8 lag 500 kr
9-16 lag 1 000 kr
17-32 lag 1 500 kr
33 och uppåt 2 000 kr

B-licens (tom 15 år)

3-8 lag 0 kr
9-16 lag 500 kr
17-32 lag 750 kr
33 och uppåt 1 000 kr