Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Cuper

Tävling

För att få arrangera en cup så behöver ni ansöka om en cupsanktion direkt i iBIS.

Sanktion ansöks för att bland annat licenser och försäkringar på spelarna skall gälla. Vi vill ha in ansökan senast 2 månader innan cupen skall spelas.

Sanktion till spel utomlands har Svenska IBF hand som och ni ansöker på blankett, den hittar ni här.

Sanktionen har en engångskostnad beroende på hur många lag cupen består av.

Betalning
När ni skickar in er ansökan i iBIS kommer vi mejla tillbaka till er vilket pris det är på cupen och när inbetalningen är gjord kommer vi att kolla på sanktionen och godkänna den.

OBS! Under Corona pandemin
Eftersom vi är under en pandemi och Folkhälsomyndigheten har restriktioner för folksamlingar så ber vi er att följa dem och hålla koll vad som gäller.
Läs SIBF:s riktlinjer och rekommendationer under Covid-19 vad som gäller för arrangör, ledare eller spelare.

Eftersom vi inte vet hur läget kommer vara under hösten kommer vi ge er möjligheten att inte betala turneringssanktionen förrän ni vet att cupen blir av.

Det krav vi har är att 3 veckor innan cupen är så måste ni meddela oss om den blir av, efter det har ni 1 vecka att betala cupen.
Ni meddelar detta till Pernilla Johansson, pernilla.johansson@innebandy.se

In betalning sker till vårt BG 5795-2285, ange cupen och förening vid inbetalning.

Sanktionsavgifter

Deltagande lag 0-15 år från 16 år
upp till 8 lag 0 kr 500 kr
9-16 lag 500 kr 1 000 kr
17-32 lag 750 kr 1 500 kr
över 33 lag 1 000 kr 2 000 kr

Alla sanktionerade cuper i Sverige hittar du i iBIS under "Cuper" (fliken Förening -> Cuper).

Cuparrangörens skyldigheter - viktigt!

 • Ansökan för sanktion av cup sker via iBIS Föreningsklient och behandlas av föreningens distrikt.
 • Ansökan kan skapas av Föreningsadministratören men bara skickas in av ordförande eller kassören.
 • Förening som beviljas sanktion åläggs att ta det fulla ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
 • Om arrangemanget av någon anledning blir inställt så tar föreningen det fulla ekonomiska ansvaret gentemot de föreningar som redan anmält sig. Eventuellt inbetalda anmälningsavgifter skall återbetalas inom en vecka efter fattat beslut om inställt arrangemang.
 • Vid ev. inställd turnering återbetalas inte sanktionsavgiften, då sanktionen redan är behandlad.
 • I klasserna Flickor/Pojkar 11 år och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma.
 • Domare till turneringen tas ut i samråd med berört distriktsförbund. Observera att domarna i god tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats.
 • En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF.
 • Ansökan skickas in senast två månader innan turneringsstart.
 • Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad turnering.
 • All marknadsföring om arrangemanget skall vara sanningsenlig.
  En avgift kan tas ut om ansökan kommer in sent eller om ingen sanktionsansökan har kommit in till oss.

Avgift för ej ansökt sanktion m.m.

Ej sökt sanktion i tid (per tillfälle) 1 000 kr
Ej sökt sanktion och genomfört turnering (maxbelopp/tillf.) 25 000 kr
Uppenbart nonchalerande av sanktionsbestämmelserna (maxbelopp/tillf.) 25 000 kr

 

 

Cuper

Alla sanktionerade cuper i Sverige hittar du i iBIS under "Cuper" (fliken Förening -> Cuper).

Cupdokument