RF-SISU Smålands utbildningar för styrelse och valberedning

Publicerad
Konferensbord
Här finner ni höstens utbildningar för styrelseledamöter och valberedningen.

- Vrigstad: Grundutbildning för föreningsledare den 10 oktober kl. 18-21.

Ni som deltagare kommer bl a att få diskutera föreningsledarens roll, föreningen och demokratin, föreningen och idén, föreningen och verksamheten och föreningen och engagemanget. Grundutbildningens upplägg:  Egna studier via häfte och webb + en gemensam träff där ni får träffa andra föreningsledare, diskutera och byta erfarenheter. 

- Att arbeta i valberedning den 26 oktober kl. 18-21. Kostnadsfri.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till styrelsen är det viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.
Lär dig mer om: - Valberedningen- en viktig förutsättning för demokrati - Valberedningens uppdrag - Den bästa styrelsen – erfarenhet och kompetens - Framgångsnycklar för valberedningen - Valberedningens arbetsår - Årshjul. 

- Var förberedd inför årsmötet den 7 november kl. 18-20. Kostnadsfri.

Ett årsmöte ska genomföras korrekt och enligt stadgarna. Efter utbildningen ska ni kunna förbereda och genomföra årsmötet och veta vilka handlingar ni ska ha med, den roll valberedning och revisorn har. Vi går igenom hur ni hanterar inkomna motioner och fastställa röstlängden och få tips på hur ni genomför ett årsmöte på ett pedagogiskt sätt.


- Ny i styrelsen den 30 november kl. 18-21. Kostnadsfri.

Vi pratar om stadgar, årsmöte, styrelsens ansvar, ansvarsfrihet, vem bestämmer i föreningen, att vara medlem: rättigheter och skyldigheter, har alla rätt att vara med?

Publicerad av Stefan Franzén

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS