Adam Nikolausson Anders Nilsson
Anders Stenberg Fredrik Billemark
Henrik Gilliusson Isak Mörnstål
Jonas Einarsson Jonas Hellberg
Kevin Andersson Kristian Constantinescu
Linus Sandberg Oskar Lööke
Per Bratt Senad Hamula
Thomas Bergström Viktor Bringstam
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS