Nu sparkar vi igång arbetet på olika fronter med att behålla och locka tillbaka utövare inom Innebandy.


Återstartsstöd
Småland Blekinge Innebandyförbund fick hösten 2021, 312 137 kr i stöd för insatser i föreningarna och nu hösten 2022 har vi fått ytterligare 75 000 kr. Medlen kommer från Riksidrottsförbundet och fördelas av Svenska Innebandyförbundet. Via en ordförandedialog den 20 oktober har tre områden prioriterats

Goda exempel
Vi ser gärna att vi hjälps åt att sprida goda exempel på insatser både på vår hemsida och i sociala medier. Vi kommer gärna ut till Er och gör ett reportage, ni kan även tagga oss på Facebook eller INSTA så sprider vi Er goda exempel. Besök bokas via mail stefan.franzen@innebandy.se 

Besked till de som sökt
Vi kan inte garantera att alla som söker får medel eller det man sökt, vi kommer att vara noga med att hela Småland Blekinge ges möjlighet till återstart.

Vi utvärderar ansökningar löpande.

Ledarutveckling
Resterande medel i återstarten inriktas nu till att utveckla ledare i Era föreningar, vi har fått ut medel till Er för prova på-verksamhet för utövarna och nu måste vi se till att Era ledare kan utvecklas. När våra medel är slut stänger vi ansökan.

Ansökan ledarutveckling

SKOLSAMVERKAN/SKOLBESÖK

Avsatta medel 125 000 kr.
Föreningarna kan söka för insatser ute i skolorna där man själv avgör vad man ska göra, allt från att erbjuda innebandy, information om vår idrott eller kanske en skolturnering.

Ansökan Skolsamverkan - Stängd

Har ni frågor kontakta

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS